Pagina 1 van 1

Reset van WU-wachtwoord

Geplaatst: 06 aug 2023, 12:05
door Toulon7559
WUnderground stuurt momenteel emailtjes met verzoek om het wachtwoord van je account te resetten.
Even opletten dat dit een reset betekent van het wachtwoord voor je account,
benodigd voor login naar je account!

Voor upload van je stationsdata naar WUnderground gebruikt de meeste software NIET dat account-wachtwoord,
maar de Key die je vindt voor het betreffende device via 'LogIn/MyProfile/MyDevices':
die Device-Key wijzigt niet als je het account-wachtwoord reset/aanpast!
Sommige software-setups zijn in dat opzicht misleidend/verwarrend,
omdat ze voor WU-upload om een Password vragen, terwijl ze die Device-Key bedoelen.