Algemeen forum ontrent de ontwikkelng, design en hosting van weergerelateerde websites (dit laatste om een beetje on topic te blijven)
#72154
Al lang voor IP-loggers
In vorige versies van het dashboard kon al de informatie opgehaald worden van de Weatherlink Cloud (www.weatherlink.com). Vooral handig voor gebruikers met een Davis IP-logger of een WiFi-logger. De met de v1API opgehaalde data is zeer uitgebreid met veel hoog-laag waardes. Goed bruikbaar voor templates en eigen websites. Wordt daarom op veel websites gebruikt zonder een weer-programma op een home-computer e.d.

Nu ook voor WLL
Steeds meer gebruikers kopen een WeatherLinkLive ter vervanging van een defecte logger in hun Davis console. En de WeatherlinkLive laadt ook op naar de Weatherlink Cloud. Voor het terug ophalen van de opgeladen gegevens, is er een andere, meer uitgebreide v2API. Maar die is veel beperkter in de beschikbare velden, bijvoorbeeld geen enkele hoog-laag waarde meer. Helaas dus niet direct bruikbaar om alle gegevens op een eigen website te tonen. De resultaten van de v2API zijn vergelijkbaar met de API's voor Ambient.net of Ecowit.net.

Ondersteuning door PWS_Dashboard
Het laatste release ondersteunt WeatherLink Cloud v2API op dezelfde wijze als de andere 5 ondersteunde netwerken. Ontbrekende waardes worden in een historie bestand bewaard en bijgewerkt door een 5 minuten cron-job.

Demo https://pwsdashboard.com/pwsDWL/
Alle informatie https://pwsdashboard.com/

Wim
#72156
Ik heb een klein script gemaakt zodat eigenaars van een WeatherLinkLive station de 3 "keys" die nodig zijn stap voor stap kunnen vinden.
De on-line versie vindt u hier https://pwsdashboard.com/wll/
Of
U installeert het op uw eigen website:
  • kopieer de map met het script en de plaatjes naar een webserver
  • Type in de browser na uw website-URL/wll/index.php
Als u het script start:
Bijlagen
(480.52 KiB) 65 keer gedownload