Discussie forum over achtergronden en theorie mbt het weer
Door Mike
#25590
Climate Explorer

De "Climate Explorer" biedt de mogelijkheid historische maandgemiddelde klimaatgegevens uit veel verschillende bronnen te bekijken, en met elkaar in verband te brengen. De database van het Global Historical Climatology Network, waarvan de Climate Explorer gebruik maakt, is aangevuld met KNMI-gegevens: 20783 neerslagstations en 4573 temperatuurstations. Verder zijn beschikbaar een serie bekende klimaatindices en wereldgemiddelde temperatuur, gerasterde velden van waarnemingen: land- en zeetemperatuur, neerslag, luchtdruk, sneeuwbedekking, ozonconcentraties, velden van de NCEP/NCAR heranalyse. Ook eigen gegevens kunnen geanalyseerd worden.

Het systeem (in de Engelse voertaal) is in principe bedoeld voor meteorologen, klimaatonderzoekers, studenten en belangstellenden zoals weeramateurs.

http://climexp.knmi.nl/start.cgi?someone@somewhere