Discussie forum over achtergronden en theorie mbt het weer
Door Mike
#33946
'Tuinbouw moet zich aanpassen aan veranderend klimaat'

29-03-2011 Het klimaat verandert en de tuinbouw moet zich aanpassen. Extreme omstandigheden als droogte en natte perioden komen in de toekomst vaker voor.

De impact ervan op de tuinbouwsector moet nu al integraal onderdeel zijn van investeringen in onderzoek en bedrijfsaanpassingen. Dit was op 25 maart de slotconclusie van de conferentie van het Productschap Tuinbouw over het effect van de klimaatverandering op de sector.

"De verandering van het klimaat gaat geleidelijk. Dus u hebt de tijd om na te denken over de gevolgen en hoe de sector erop kan inspelen. Bezint eer ge begint met aanpassen, maar bezin wel nu meteen. Aan de slag", adviseert Erwin Kroll, meteoroloog en weerman bij het NOS Journaal. Het KNMI ontwikkelde diverse scenario's van klimaatveranderingen in Nederland. Kroll voorziet dat in 2050 de gemiddelde temperatuur 1 tot 2 graden is gestegen. Hierop volgt 14 tot 28% meer neerslag. Kroll: "Dat betekent dus wel de temperatuur van de Ardèche, maar door ons zeeklimaat zal het veel natter zijn dan in die Franse regio."

Aanwezige tuinbouwondernemers wezen onder meer op de beschikbaarheid van gietwater. Dat is op dit moment al een probleem voor de tuinbouw. "Als je nu investeert, kun je al rekenschap geven aan geschetste trends voor de klimaatverandering. Investeer in gerichter water geven, zodat je met minder toe kan. Betrek de omgevingsfactoren bij uw innovaties. En als sector moet u klimaatonderzoek meer verbinden met het tuinbouwonderzoek", gaf Ruud Huirne, directeur van het LEI van Wageningen UR de toehoorders mee.

Het LEI verkende vorig jaar in opdracht van het Productschap Tuinbouw de kansen en bedreigingen van de klimaatverandering voor de tuinbouw. Omdat veranderingen geleidelijk optreden, en daarmee effecten van de veranderingen, kan de sector zich ook geleidelijk aanpassen. Hiervoor moeten de juiste strategieën ontwikkeld worden, stellen de LEI-onderzoekers in het rapport 'Is de tuinbouwsector klaar voor een paar graden meer?'. Met de conferentie gaf het bestuur van het productschap op verzoek van de sectorcommissie Groenten en fruit de eerste aanzet voor verdere discussie over strategieën.

Bron : www.agriholland.nl