Discussie forum over achtergronden en theorie mbt het weer
Door meteozwolle
#42690
Neerslagmeting is een belangrijke informatiebron voor inzicht in het functioneren
van het stedelijke regen- en afvalwatersysteem. (Grond)regenmeters zijn lastig
te plaatsen in het bebouwde gebied, terwijl radarbeelden door hun kwaliteit en
gedetailleerdheid steeds beter bruikbaar maken voor een nauwkeurige bepaling
van de omvang en plaats van de neerslag. De beste neerslaginformatie komt uit
een combinatie van radarbeelden en gegevens van regenmeter, d.w.z. regenmeters in het bebouwde gebied meten de neerslag lokaal om de nauwkeurigheid
van de radarbeelden te controleren. Het gaat dus niet om welke meetmethode
beter of slechter is, maar welke buien al of niet nauwkeurig zijn gemeten.
Dit boek biedt u een toegankelijke introductie tot deze specialistische materie.

http://www.meteostat.nl/?p=2349

nee, dit is geen reclame voor eigen werk :-)