Discussie forum met algemene vragen over weerstations niet gerelateerd aan een merk uit de andere forums
#75037
Huidige uitwerking voor AWEKAS-compilatie van een HWA-file is op basis van outputfiles in JSON-format met voorbeelden uit 5 verschillende accounts.
Segment1 van eerste 100 regels is nagenoeg gelijk voor alle outputfiles,
maar invulling van data varieert per stationsconfiguratie:
- beschikbare actuele data uit de sensoren of afgeleide data uit AWEKAS vult het data-deel van een regel
- bij geen data uit de betreffende sensor of uit AWEKAS => null in het data-deel van die regel.
Segment2 met regels 101 e.v. is aanwezig en gevuld afhankelijk van wat AWEKAS verder heeft binnengekregen,
maar de inhoud van segment2 is niet nodig voor compilatie van een HWA-file.

Om verder te kunnen bekijken welke variatie optreedt voor nog meer PWS-configuraties,
de vraag aan forumleden_met_AWEKAS-account of ze een outputfile van hun AWEKAS-account kunnen beschikbaar stellen.
Een outputfile verkrijg je via URL-aanroep https://api.awekas.at/current.php?key=yourAPIkey
De benodigde yourAPIkey vind je in rubriek 'Toe te voegen' van je AWEKAS-Account-pagina, aan te roepen met
https://www.awekas.at/nl/login_pruefung.php?rd=benutzer


De outputfile bij voorkeur via PB of via e-mail naar mij sturen: BVD

Aanpassing 10&11November2023:
Bewerkt n.a.v. verdere studie van 5 AWEKAS-outputfiles