Discussie forum over achtergronden en theorie mbt het weer
Door ws vreewijk
#58629
Whozee, whaaw, bedankt voor deze vidio.

Wat ik zo wie zo al dacht is dat er grove fouten zitten in de manier waarop hier naar word gekeken.

Voor diegene die net als ik de hele vidio uitkijken zie en huiver hoe sommige officiele stations staan opgesteld.

Aan het einde worden er vragen en opmerkinGen gemaakt iemand merkte op dat veel weerstations ooit werden gebouwd op plekken met weinig bebouwing inmiddels is op vele plekken de situatie drastisch veranderd met als resultaat dat deze metingen de Schema's drastisch beinvloeden.

Veel weerstations in de Usa kunnen niet tippen aan de amateurs hier in Nederland en worden gewoon meegeteld
Door Noaa zelfs universiteiten met weerstations op een betonnen parkeerplaats tellen gewoon mee.

Ik heb genoten en kan deze vidio van harte aanbevelen.

Gr Chris
Door WSParkstad
#58632
Leuk filmpje en interessant en ja bij sommige stations moest ik wel lachen dat men dat serieus neemt ;-)

Bedankt whozee voor het delen van deze link.
Door ws vreewijk
#58634
:) Leuk filmpje JPC,

Zo zie je maar dat er meer meningen zijn.

Zou het mogelijk zijn uit de hwa database de jaargemiddelde te laten zien per jaar vanaf het begin tot nu,daar ben ik wel benieuwd naar.

Gr Chris
Door jeroenzwart
#58641
Whozoo, bedankt voor deze link! Ik heb de video tot nu toe vluchtig bekeken, maar ga deze binnenkort nog eens aandachtig bekijken. De inhoud van de video heeft zeer veel raakvlakken met het boek "de staat van het klimaat" van de Nederlandse wetenschapsjournalist Marcel Krok. Dat boek is echter alweer enkele jaren oud en deze video is van recentere datum en komt ook met nieuwe feiten. Zo was ik nog niet op de hoogte van de invloed van de gebruikte verf bij weerhutten!
Ik ben bezig een artikel voor te bereiden, moet alleen wat tijd daarvoor zien vrij te maken, die deze hele kwestie behandeld. De publieke opinie t.a.v. het broeikaseffect is een doorn in mijn oog, vooral hoe tevens de "weer- en klimaatspecialisten" hiermee omgaan. Deze negeren stelselmatig de afwijkende berichten t.a.v. de heersende publieke opinie en lijken er alles aan te doen om deze heersende opinie te versterken. Volledig onterecht, aangezien er geen enkel bewijs bestaat t.a.v. het broeikaseffect. Bovendien blijken alle aanwijzingen die in de richting ervan wijzen hiaten en tekortkomingen te bevatten (verkeerd opgestelde meetstations, gewijzigde meetopstellingen, verstedelijking, metingen op land i.p.v. in de oceaan, aerosolen, de invloed van de zon, modellen die niet kloppen en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan). Geen pleidooi om er nu maar op los te leven, verre van: net als de lezinggever op de video ben ik zeer groen ingesteld. Maar dat heeft niets met CO2 te maken, maar met het besef dat we zuinig op onze aarde moeten zijn en dat CO2 slechts afleidt van de werkelijke problemen in onze wereld, zoals ontbossing, plasticvervuiling van de oceanen, overbevolking, overbemesting, etc. Dat is voor mij ook de reden om hieraan een artikel te gaan wijden: er is geen reden om ons druk te maken over het toekomstige klimaat, dat hebben we namelijk niet in de hand, maar des te meer reden om ons druk te maken over voedsel, biodiversiteit, verschraling door ontbossing, etc. Ik hoop dat het nog niet te laat is voor die bewustwording binnen onze maatschappij...
Door JozBaz
#58666
Voor wie het Engels niet schuwt is climate4you.com (naar mijn mening) een interessante site.

Zeer veel gegevens met betrekking tot hoe het klimaat zich ontwikkelt - zonder dat er sprake is van overdreven activisme voor het ene of andere kamp. ;)

Zeer recentelijk hebben ze een aardige samenvatting gepresenteerd;
http://climate4you.com/Text/Climate4you_July_2013.pdf

Jos
Door J.S.
#62738
Dat satellieten niet echt met kleurtjes etc meten, boven oceanen ook en exact dezelfde opwarming meten als landstations.

Ik heb het filmpje niet eens gezien want ik weet dat het steeds hetzelfde is: een hele berg ogenschijnlijke feiten en dan een hoop suggestie. Is niet nodig: er zijn tenminste 4-5 onderzoeken geweest naar plaatsing en onderhoud van weerstations. En ze komen allemaal uit op slechts honderden van graden afwijking tov stations die perfect aan de eisen voldoen.

Het GW verhaal is zo stevig als het AIDS verhaal -> HIV bezorgt vrijwel iedereen AIDS, CO2 zorgt dat de Aarde een flinke verhoging krijgt. Het is niet zo moelijk, we weten dit al sinds 1862 en er is nog nooit onderzoek geweest dat dit ontkracht. Wel heel veel suggestie zoals gezegd, geneuzel in de marge, ogenschijnlijke deskundigen die wat vinden. En men stapelt met plezier de ene aanname, die na ontkrachting, wordt gevolgd door de volgende. Etc...Als dat alles is wat er aan "tegengeluid is" zegt het genoeg over de krachtvan het bewijs. Dat is nlk ijzersterk...
Door jeroenzwart
#62759
J.S. schrijft:
Dat satellieten niet echt met kleurtjes etc meten, boven oceanen ook en exact dezelfde opwarming meten als landstations.

Ik heb het filmpje niet eens gezien want ik weet dat het steeds hetzelfde is: een hele berg ogenschijnlijke feiten en dan een hoop suggestie. Is niet nodig: er zijn tenminste 4-5 onderzoeken geweest naar plaatsing en onderhoud van weerstations. En ze komen allemaal uit op slechts honderden van graden afwijking tov stations die perfect aan de eisen voldoen.

Het GW verhaal is zo stevig als het AIDS verhaal -> HIV bezorgt vrijwel iedereen AIDS, CO2 zorgt dat de Aarde een flinke verhoging krijgt. Het is niet zo moelijk, we weten dit al sinds 1862 en er is nog nooit onderzoek geweest dat dit ontkracht. Wel heel veel suggestie zoals gezegd, geneuzel in de marge, ogenschijnlijke deskundigen die wat vinden. En men stapelt met plezier de ene aanname, die na ontkrachting, wordt gevolgd door de volgende. Etc...Als dat alles is wat er aan "tegengeluid is" zegt het genoeg over de krachtvan het bewijs. Dat is nlk ijzersterk...


J.S., je mening toont aan dat je je hier nog nooit echt in hebt verdiept. Het feit dat het merendeel van de 'wetenschappers' een bepaalde mening is aangedaan, wil nog niet zeggen dat het ook waar is. Dat is in het verleden maar al te vaak gebleken. Ooit waren deskundigen er heilig van overtuigd dat de aarde plat was, of dat de aarde het middelpunt was van het heelal. We weten nu wel beter... Het lastige aan het klimaat is, dat het eigenlijk vrijwel onmogelijk is er wetenschap mee te bedrijven. In de wetenschap neem je namelijk een bepaalde hypothese, waarbij je de hypothese probeert te staven door alle mogelijke storende factoren te elimineren of tot een minimum te beperken. Dit lukt niet bij het klimaat. Er bestaan bijvoorbeeld geen gegevens van de temperatuur en het CO2-gehalte van het klimaat in het verleden, waarbij alle andere mogelijke invloeden constant of verwaarloosbaar zijn.

Dat is precies waar veel klimaatwetenschappers de fout in gaan: ze nemen aan dat de andere invloeden verwaarloosbaar zijn of geen invloed hebben, maar bewijs ervoor bestaat er niet. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar deze andere invloeden, waarbij er sterke aanwijzingen zijn dat deze invloeden niet te verwaarlozen zijn, maar die worden stelselmatig genegeerd of afgedaan als 'slecht' onderzoek. Je hebt het over een ijzersterk bewijs, maar dat is er dus niet en ik vermoed dat het er ook nooit zal komen. Want wat is dit bewijs dan? Gletsjers die smelten? De ijskap van de Noordpool die kleiner wordt? Het klimaat op Venus waar de atmosfeer een gigantische hoeveelheid CO2 bevat? Toenemende extremen? Etc.? Veel van deze zaken lijken een "ijzersterk" bewijs te geven van het vermeende broeikaseffect, maar als je er nader in verdiept, heeft elk van deze vragen een andere kant, waaruit weer blijkt dat er geen één op één relatie bestaat tussen CO2-gehalte en klimaat.

Dat CO2 een broeikasgas betreft staat buiten kijf, ook dat hierdoor extra warmte door de aardse atmosfeer wordt vastgehouden. Maar de mate waarin en vooral de consequenties voor het klimaat op verschillende locaties is naar mijn mening gissen. Bewijs ervoor bestaat er niet en zal er waarschijnlijk ook nooit komen. Simpelweg omdat het klimaat te ingewikkeld is en er teveel aannames nodig zijn om het klimaat wereldwijd door te rekenen. Zelfs met zeer krachtige computers zullen we nooit in staat zijn dit te compenseren. Je hebt dan een meetnet met zeer veel te meten grootheden van een dusdanige dichtheid nodig, zowel in de atmosfeer, als in de oceanen, als in de aardse bodem, dat dit niet realistisch is. Satellietmetingen bieden hier geen oplossing: in de publieke opinie probeert men de schijn op te wekken dat het hier om uiterst nauwkeurige metingen gaat, maar zoals altijd: schijn bedriegt. Ook hier zijn weer allerlei aannames nodig en als je die "fit" met meetgegevens die je juist wilt staven, dan is het niet vreemd dat je een ogenschijnlijk goede relatie vindt tussen beide meetgegevens.


En nogmaals: dit is geen pleidooi om 'erop los te leven', integendeel juist omdat het klimaat ongrijpbaar is, moeten we alle factoren waar wij zelf invloed op hebben zoveel mogelijk beperken. Dus CO2 beperken? Prima, maar kijk dan vooral ook naar lokale klimaatproblemen, waar we veel meer invloed op hebben. En staar je vooral niet blind op dat men "het denkt te weten", dat als we maar CO2 reduceren, alles opgelost is. Dat we zelfs precies denken te weten wat de gemiddelde temperatuur op aarde zal worden! Het klimaat is grillig en laat zich nu eenmaal niet voorspellen. Houdt rekening met het ergste en wees daar op voorbereid, maar bedenk dat het een illusie is dat we als mens het klimaat ook kunnen bepalen...