Discussie forum met vragen over TFA, Nexus, Mebus, Irox en Honeywell
weerstations, specificaties, ervaringen etc..
Door Toulon7559
#67567
Voor periodieke upload t.b.v. HWA gebruik ik de toevoeging op WsWin, draaiend op een PC met Windows. De resulterende file staat op mijn webserver voor ophalen door HWA.
Mijn TFA_Nexus mist sensoren voor meting van Licht/IR/UV, dus waarden daarvoor zijn niet ingevuld in die file.

Via mijn Raspberry domotica-computer kan ik een paar sensoren toevoegen op de I2C-bus en daarmee Licht/IR/UV-info bemachtigen via een Python-script o.i.d.

Is er ook een manier om de zo verkregen Licht/IR/UV-info vanuit de Raspberry netjes in te voegen in de periodieke upload voor HWA die vanuit de PC over mijn webserver loopt?
Brainstormend denk ik daarbij bijv. aan een API/JSON-call o.i.d. waarmee de HWA-toevoeging in WsWin de benodigde info kan oproepen uit de Raspberry of van een vooraf gedefinieerde locatie. Apart ophalen door de HWA-server van aanvullende info lijkt me moeilijker en minder netjes.
#71619
In de loop van de tijd een praktisch antwoord gevonden.

De functie wsmerge van WsWin geeft de mogelijkheid vanuit een ander systeem een alternatieve dataset te uploaden voor merge met de dataset van WsWin.
Invoegen van data in WsWin kan alleen als de benodigde IDs voor de upload-data al inn WsWin aanwezig zijn.
Op die manier kun je voor TFA_Nexus bijv. UV-data toevoegen aan de dataset van WsWin, en voor luchtdruk en voor wind vervangende waarden van betere sensoren.
Voor een WS2500-PWS zou je in WsWin ook lichtwaarden kunnen toevoegen op die manier, want de WS2500-variant van WsWin heeft daarvoor de benodigde IDs.

Elders in het forum is (was?) een thread die uitgebreider hierop ingaat.