Discussie forum met vragen over TFA, Nexus, Mebus, Irox en Honeywell
weerstations, specificaties, ervaringen etc..
Door Toulon7559
#67567
Voor periodieke upload t.b.v. HWA gebruik ik de toevoeging op WsWin, draaiend op een PC met Windows. De resulterende file staat op mijn webserver voor ophalen door HWA.
Mijn TFA_Nexus mist sensoren voor meting van Licht/IR/UV, dus waarden daarvoor zijn niet ingevuld in die file.

Via mijn Raspberry domotica-computer kan ik een paar sensoren toevoegen op de I2C-bus en daarmee Licht/IR/UV-info bemachtigen via een Python-script o.i.d.

Is er ook een manier om de zo verkregen Licht/IR/UV-info vanuit de Raspberry netjes in te voegen in de periodieke upload voor HWA die vanuit de PC over mijn webserver loopt?
Brainstormend denk ik daarbij bijv. aan een API/JSON-call o.i.d. waarmee de HWA-toevoeging in WsWin de benodigde info kan oproepen uit de Raspberry of van een vooraf gedefinieerde locatie. Apart ophalen door de HWA-server van aanvullende info lijkt me moeilijker en minder netjes.
#71619
In de loop van de tijd een praktisch antwoord gevonden.

De functie wsmerge van WsWin geeft de mogelijkheid vanuit een ander systeem een alternatieve dataset periodiek te uploaden voor merge met de dataset van WsWin.
0. Invoegen van data in WsWin kan alleen als de benodigde IDs voor de upload-data al in WsWin aanwezig zijn.
1. Maak buiten WsWin in een periodiek proces een wsmerge-file aan in de goede layout [de Help-file van WsWin geeft de benodigde info].
2. Zet geautomatiseerd de gegenereerde wsmerge-file in de hoofddirectory van WsWin.
Dat vraagt dus een periodieke upload/refresh naar WsWin vanuit het programma dat de wsmerge-file maakt.
3. Zet in programma WsWin de benodigde vinkjes in rubriek DateiÜberwachung
Bij inlezen van data kijkt WsWin daarna óf er een wsmerge-file is, en verwerkt die.

Op die manier kun je voor TFA_Nexus bijv. UV-data toevoegen aan de dataset van WsWin, en de data-input voor luchtdruk en voor wind overschrijven met data uit externe, betere sensoren.
Elders in het forum is (was?) een thread die uitgebreider hierop ingaat.