Discussie forum met vragen over TFA, Nexus, Mebus, Irox en Honeywell
weerstations, specificaties, ervaringen etc..
Door Toulon7559
#67567
Voor periodieke upload t.b.v. HWA gebruik ik de toevoeging op WsWin, draaiend op een PC met Windows. De resulterende file staat op mijn webserver voor ophalen door HWA.
Mijn TFA_Nexus mist sensoren voor meting van Licht/IR/UV, dus waarden daarvoor zijn niet ingevuld in die file.

Via mijn Raspberry domotica-computer kan ik een paar sensoren toevoegen op de I2C-bus en daarmee Licht/IR/UV-info bemachtigen via een Python-script o.i.d.

Is er ook een manier om de zo verkregen Licht/IR/UV-info vanuit de Raspberry netjes in te voegen in de periodieke upload voor HWA die vanuit de PC over mijn webserver loopt?
Brainstormend denk ik daarbij bijv. aan een API/JSON-call o.i.d. waarmee de HWA-toevoeging in WsWin de benodigde info kan oproepen uit de Raspberry of van een vooraf gedefinieerde locatie. Apart ophalen door de HWA-server van aanvullende info lijkt me moeilijker en minder netjes.
#71619
In de loop van de tijd een praktisch antwoord gevonden.

De functie wsmerge van WsWin geeft de mogelijkheid vanuit een ander systeem een alternatieve dataset periodiek te uploaden voor merge met de dataset van WsWin.
0. Invoegen van data in WsWin kan alleen als de benodigde IDs voor de upload-data al in WsWin aanwezig zijn.
1. Maak buiten WsWin in een periodiek proces een wsmerge-file aan in de goede layout [de Help-file van WsWin geeft de benodigde info].
2. Zet geautomatiseerd de gegenereerde wsmerge-file in de hoofddirectory van WsWin.
Dat vraagt dus een periodieke upload/refresh naar WsWin vanuit het programma dat de wsmerge-file maakt.
3. Zet in programma WsWin de benodigde vinkjes in rubriek DateiÜberwachung
Bij inlezen van data kijkt WsWin daarna óf er een wsmerge-file is, en verwerkt die.

Op die manier kun je voor TFA_Nexus bijv. UV-data toevoegen aan de dataset van WsWin, en de data-input voor luchtdruk en voor wind overschrijven met data uit externe, betere sensoren.
Elders in het forum is (was?) een thread die uitgebreider hierop ingaat.
#72569
Ook een 'omweg-manier' gevonden om lichtinformatie in WsWin te brengen voor een PWS die dat normaal niet heeft, omdat de PWS geen type WS2500 is of vergelijkbaar.
;-) Met die 'omweg' het meteoplaatje weer iets completer.
Helaas alleen voor het lokale beeld, en niet in de upload naar o.a. HWA, want de lichtinfo wordt in WsWin verwerkt als extra quasi-temperatuur/-vocht, en de schatting van lichtwaarde in Lux of in W/m^2 blijft ook intern, alleen met een trucje beschikbaar op een ID.

WsWin kent een rubriek Speciale Sensoren en daarin kun je een Solar-Sensor 'namaken', naar keuze op basis van
1) omgebouwde thermo&hygro-sensor, uitgebreid beschreven in de Help-file van WsWin
2) omgebouwde hygro-sensor, maar niet verder beschreven.
3) door DiffTemp-vergelijk tussen 2 thermometers (op basis van een zgn. 'solar-jar' functie).
Methode 3) werkt o.a. direct met een TFA_Nexus (en vergelijkbaar) door vergelijk van de 'windthermometer' t.o.v. de 'basis-thermometer'.
Geen van de 3 bovengenoemde methoden is erg nauwkeurig en calibratie is m.i. eigenlijk een inschatting met 'natte vinger' .

In mijn configuratie werkt methode 1) voor TFA_Nexus nu met een omgebouwde thermometer op ID=4 die voor het lichtbereik een quasi-temperatuur geeft van -5C t/m +65C, overeenkomend op de gekoppelde hygro-functie met ID=20 met een (licht)bereik van 0%~100%.
Die procentuele afbeelding wordt ingesteld in WsWin door instellen van 0%-waarde en 100%-waarde t.o.v. het temperatuurbereik.

Moderne, digitale lichtsensoren zijn veel beter met bepaling & uitgifte van meetwaarden, maar hoe krijg je de info daarvan ingevoerd in WsWin?
Domoticz leest hier een aantal lichtsensoren uit, waaronder de beste een WS7000P-19 (= clone van WS7000-19 aka WS2500-19) met als sensor een MAX44009 [0~188kLux met 22bit resolutie].
In de praktijk met die sensor deze zomer een max. lichtwaarde gezien <70kLux.
In mijn configuratie maakt Domoticz een file wsmerge.csv, waarmee data naar wWsWin wordt geupload voor invoer, dus de data-input en het transportmiddel zijn beschikbaar.

In de proefperiode lopen de omgebouwde T&H-meter van TFA_Nexus en de upload parallel en compatibilteit is dan gewenst.
In Domoticz wordt daarom voor upload naar ID=4 in WsWin in wsmerge.csv een waarde gezet die de lichtmeetwaarden 0~70kLux vertaalt naar temperatuurbereik -5C t/m +65C => (toevallig) 70C voor 70kLux => schaalfactor 1% = 700Lux
De uploadwaarde overschrijft in WsWin de interne waarde van ID=4.
De schaal van de grafiek is nu niet langer 'toevallig', maar stelt echt iets voor.
Daar zit echter het addertje onder het gras dat de bepaling van bewolking en de berekening van de Zonneschijnduur met de procentuele schaalwaarde is gekoppeld.
De standaardinstellingen voor de bovenste 3 grenzen in de bepaling zijn:
>=85% = zonnig => Tijd, als rekengrenswaarde voor Zonneschijnduur
>=70% = licht bewolkt,
>=50% = bewolkt.
Met 100% = 70kLux krijg je met die instellingen echter in de praktijk heel weinig zonneschijnduur!
Want volgens WMO-richtlijnen is zonneschijnduur de tijd dat Lichtsterkte >= 120W/m^2 oftewel >= 20kLux.
Toepassingen van die richtlijnen o.a. te vinden bij http://www.plevenon-meteo.info/techniqu ... ement.html en bij WS2500-19
In lijn daarmee moet je voor WsWin met de bovengenoemde upload van max. 70kLux de instelling dus veranderen in:
>=30% = zonnig => Tijd, als rekengrenswaarde voor Zonneschijnduur [want 20kLux = 0,3 * 70kLux]
>=25% = licht bewolkt,
>=20% = bewolkt

Het is een omweg, maar het werkt met praktische afbeelding van een 'echte' lichtwaarde met 70kLux fullscale!
Verbetering is om de schaalfactor 'handiger' te maken, bijv. 1% = 1000Lux:
# het interpreteren vanuit de grafiek en tabellen wordt eenvoudiger
# 100% = 100kLux, dus voldoende ruimte voor heel helder licht!
# geen rescaling nodig in scripts, want
- in de upload met wsmerge.csv direct toepassing van de originele kLux-waarde,
- aan de WsWin-kant geeft ID=20 direct de waarde in kLux.
Nadeel van die keuze is dat de afbeelding in een grafiek zeker in de winter wel erg laag wordt.

Als de uploadketen goed werkt, dan kun je daarna de omgebouwde T&H-meter loskoppelen en elders inzetten.