Algemeen forum ontrent de ontwikkelng, design en hosting van weergerelateerde websites (dit laatste om een beetje on topic te blijven)
Door hvd51
#71253
Op de configuratie pagina van de sensor moet een slash als eerste staan bij het pad naar sensordata.php.

Dus: /weather/luchtkwaliteit/sensordata.php

Harm
Door lammertsm
#71255
Onderstaande aan mijn wsStartPage.php toegevoegd, maar helaas wordt het niet toegevoegd aan de website


Code: Selecteer alles
$dashboard[]   = 'luchtkwaliteitsensor';     // AQ luftdaten


en
Code: Selecteer alles
if ($dashboard[$iDash] == 'luchtkwaliteitsensor') {
$script = '_my_scripts/my_AqhiLuftDash.php';
if (is_file($script) )
continue;

Kan niet de hele code hier posten, wordt door het forum niet geaccepteerd.

zoals beschreven in de leemij.txt
4.4.2 onderaan voor de laatste }, gebruik dezelfde naam als in de regel bovenaan
===============

Scripts staan allemaal in _my_scripts
Door herent
#71256
Voortaan altijd eerst met de optie debug proberen als u scripts wijzigt?
www.emmenzuidwest.nl/weather/index.php?p=wsStartPage&lang=nl&debug
Dan ziet u de foutboodschap helemaal onderaan
Code: Selecteer alles
Warning: file_get_contents(../luchtkwaliteit/data/last_luft_data.json): failed to open stream: 
No such file or directory in /home/d. . . c_html/weather/_my_scripts/ws_luftdaten.php on line 722

Als een script wordt uitgevoerd is de startpositie van de "bestands-pointer" zeer belangrijk.

Als u een "stand-alone" script in de browser aanroept, is de pointer duidelijk, dat is de map van waar uit het script wordt gestart.

Als een template pagina (maakt niet uit welke template) wordt gestart, staat de "bestands-pointer" op de map van waar het eerst aangeroepen script wordt gestart, want voor de leuven-scripts wordt eerst de index.php gebruikt. In uw geval is dat dus /weather/

ALLE lokaties moeten dus relatief zijn t.o.v. die map /weather/

Volgens de link in de foutboodschap staat luchtkwaliteit 1 niveau lager, door de ../ , dus op gelijke hoogte als de map /weather/ Dit is dan de link en die geeft ook in de browser een fout:
www.emmenzuidwest.nl/luchtkwaliteit/data/last_luft_data.json

De map staat inderdaad in weather, deze link werkt wel.
www.emmenzuidwest.nl/weather/luchtkwaliteit/data/last_luft_data.json

Iemand moet maar eens een introductie schrijven over relatieve adressering, want het gaat gewoon te vaak fout.

Wim
Door lammertsm
#71266
Ja, het is mij duidelijk.
Nu werkt het script zoals verwacht.

Bedankt.
Door Toulon7559
#71271
Wim,

Mooi script!

Na doorlezen van deze thread zonder veel moeite kunnen invoegen in mijn eigen webpagina voor fijnstofmeting.

;) Nu volgende stapjes maken, met kleine aanpassingen van de teksten en mogelijk met overgang naar een rechtstreekse link.
Veel te leren van dit script!
Door Toulon7559
#71274
@wvdkuil

Mijn eigen website heeft parallel zowel nederlandse als engelse webpagina's.
Het luftdaten-scriptpakket nu ingehangen en dat werkt stand-alone heel netjes, maar dan komen natuurlijk de wensen.
Gebruikte versie:
Code: Selecteer alles
$pageName   = 'ws_luftdaten.php'; 
$pageVersion   = '0.04 2018-02-16';
$pageUpdated   = 'RC3 version + temp-hum display';

Wijzigen van software kan heel snel onvoorziene gevolgen hebben, dus ;) beter toch vooraf even de ontwikkelaar/beheerder vragen (al was het maar voor bevestiging) wat de handigste manier is van aanpak ......

Regel 68 in ws_luftdaten.php regelt in welke taal het waarden-overzicht verschijnt, gekoppeld met de achterliggende taal_tekst-files.
Ongecompliceerde oplossing is dat ik 2 of meer versies van ws_luftdaten.php maak om direct per versie van mijn webpagina's via genoemde regel 68 de goede taal-invulling op te roepen.
De iets luxere en compactere versie is dat ws_luftdaten.php 'universeel' blijft en dat het hogerliggende korte, 'oproepende' php-script (bijv. een afgeleide van _test.php) een taal-indicatie meegeeft als sturing voor ws_luftdaten.php

Vraag1: Hoe regel ik dat 'meegeven' van een taal-indicatie?

Ook fraai om per taal-versie nog een 'free-format' Koptekst boven het overzicht te kunnen zetten, voor extra introductie, meldingen e.d..
Vraag2: Hoe regel ik dat het eenvoudigst via ws_luftdaten.php en de respectievelijk taal-files, of via een 'oproep-file' (bijv. i.c.m. mijn Vraag1)?
Door wvdkuil
#71277
Vraag1: taalkeuze
Zet de variabele $lang met de gewenste taal voordat ws_luftdaten wordt geladen
Check regel 105 bijvoorbeeld, daar zie je dat $language van regel 68 niet gebruikt wordt als $lang bestaat.
$lang is de standaard taalkeuze bij saratoga en leuven, vandaar.

Of wellicht een eigen array $SITE met die instellingen die je wilt aanpassen

Voor meerdere iframes op 1 pagina, zet in de url &lang=nl , &lang=en enzovoort gebruiken

Vraag 2: ?
Die kopregels maak je toch gewoon voordat je ws_luftdaten aanroept
Net zoals de html en alle andere zaken voor of achter de display van de meetwaardes.
De uitleg onderaan is al meertalig beschikbaar.

Als je iets anders bedoelt, graag een screenshot wat je zou willen,

Wim
Door Toulon7559
#71278
Wim,

Dank voor de snelle reactie.
;-) Met een hint voor de richting wordt de vervolgstap eenvoudiger .....
Door Toulon7559
#71319
@wvdkuil

Ter oriëntatie wat zitten googlen op 'AQI'.
O.a. in Wiki een overzicht gevonden met allerlei AQI-versies per land.
Veel vergelijkbaars, maar die van je script vond ik echter (nog) niet:
[vraag uit nieuwsgierigheid] waar komt die AQI-variant vandaan?
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11