Voor vragen en hulp m.b.t. de instructies om mee te doen. Hulp bij installeren van upload files
#73609
=== Input/reactie gevraagd van alle forumleden, om de 'aansluitingen' naar de HWA-server weer op peil te brengen!!!
=== Geen enquete, maar een beroep op jullie kennis & ervaring, met verzoek tot actieve respons waar mogelijk!!!
=== Brandt los met forumberichten in deze thread in de vorm van commentaar of bijdragen!!!
=== Reactie via PB naar Toulon7559 is even welkom!!!


Om deel te nemen in de weeroverzichten op de HWA-website is het nodig om data van je PWS naar de HWA-server te versturen.

Het waarom & hoe staat beschreven op de weblink 'Weeramateur/ Meedoen'.
De huidige webpagina-versie (zoals via screenshot getoond in het Aanhangsel) is echter na de crash van HWA1.0 niet meer bijgewerkt, mist verloren aansluitingen en is ook niet meegegaan met ontwikkelingen na genoemde crash.

In dit bericht een aanzet tot bijwerken:
- bijwerken van definities, zodat daarover minder misverstand is
- aanmerken wat er wel is
- aanmerken wat er niet is, Of en waar er mogelijk voor een missend element wel een invulling staat, en wat extra gedaan moet worden.

Dus een inventarisatie.
In vervolgberichten dan proberen een nieuwe, uptodate uitgave samen te stellen.
Voordat de 'echte' Handleiding'-webpage wordt aangepast, mondt het voorwerk uit in een werkversie/proefversie als een reeks gekoppelde forumberichten in een aparte thread.
Die werkversie/proefversie heeft tot doel om de laatste plooien glad te strijken, en om alvast bruikbaarder info aan geïntereseerden en gebruikers te kunnen geven.
Dat vraagt gemeenschappelijk inzet van alle forumleden, want de benodigde informatie is verspreid, ieder lid heeft zijn eigen specialisme en ervaringen, niemand weet ‘alles’, en de moderatie kan daarbij alleen een bijdrage leveren door de gevonden stukjes aan elkaar te lijmen, waarna de forumleden kunnen aanvullen door daarop loslaten van commentaar en ‘best practices’, e.d.

Semantiek en definitie is belangrijk om zeker te stellen dat we over hetzelfde praten/schrijven.
Hieronder weer een poging om de onduidelijkheid in definities te verminderen:
- laten we de datafile die de HWA-server nodig heeft, de 'HWA-file' noemen.
De HWA-file moet voldoen aan bepaalde eisen t.a.v. layout en inhoud.
- die HWA-file wordt door een software-pakket of script gemaakt op basis van data uit een PWS.
Voor sommige software-pakketten voorziet HetWeerActueel een hulpfile met het gewenste file-format:
laten we die hulp-file de 'Masker-file' noemen.
Die Masker-file stuurt in het software-pakket het maken van de HWA-file.
Het format van een Masker-file is toegesneden op de toepassing in een specifiek software-pakket.
Ieder software-pakket heeft zijn 'eigen'-aardigheden, en je kunt daarom zelden de Masker-file van het ene pakket in een ander pakket gebruiken!
[Zou misschien ook Template mogen heten, maar die term heeft bij velen op dit forum ook een andere betekenis, dus daarom niet hier gebruiken:
opletten in de Handleidingen om misverstanden te voorkomen!]

- als een gegenereerde HWA-file door upload naar een url wordt klaargezet voor uitlezing daarna door de HWA-server, dan kun je dat een 'upload-file' noemen die op een 'uitlees-url' staat
- als je zo'n gegenereerde HWA-file krijgt door een php-script aan te roepen, dan zou je - voor onderscheid - dat php-script misschien beter een 'uitlees-script' kunnen noemen die op een 'uitlees-url' staat.
- In die zin voorstel om in het vervolg voor eenduidigheid de definities te gebruiken, hierboven beschreven, en hieronder samengevat
[maar ik houd me aanbevolen voor een nog betere definitie en graag bereid dan dit bericht aan te passen!]:
# HWA-file = data-file die de HWA-server wil/kan inlezen
# Masker-file = hulp-file met gewenst file-format, te gebruiken door een softwarepakket als referentie om een HWA-file te maken
# Upload-file = HWA-file die door upload is klaargezet voor uitlezing door de HWA-server
# Uitlees-script = scriptfile die een HWA-file genereert bij aanroep
# Uitlees-URL = url die de HWA-server moet aanroepen om een HWA-file te krijgen [zowel voor een Upload-file als voor een Uitlees-script]

Omvang van de Upgrade
De eerste 2 paragraven van genoemde webpage behoeven tekstueel opfrissen, maar zijn inhoudelijk niet foutief:
"Jouw gegevens ook op hetweeractueel.nl ?"
"Waarom zou ik meedoen?"

Het werk gaat zitten in de daaropvolgende paragraven:
"Om mee te doen, zijn er een paar algemene voorwaarden:" heeft wel een dot1 die blijft gelden, maar dot2 vraagt nauwkeuriger invulling (niet sneller dan update/5minuten), dot3 wijst naar de masker-file, maar dot3 e.v. dekt niet meer de lading, want er zijn inmiddels meer wegen van PWS naar HWA dan de genoemde manier van genereren en upload via FTP.
Denk bijv. aan de manier waarop PWSDashboard met een PHP-script na aanroep de HWA-file beschikbaar maakt.
"Op dit moment ondersteunen we de volgende software" is het segment waar echt veel werk zit:
1) van enkele software-pakketten is er een link naar een vervolgpagina met beschrijving en benodigde software, maar controle en update van die vervolgpagina door gebruikers is zeker nodig, want vaak refererend naar oudere versies van betreffende software: welke gebruiker wil controleren en rapporteren wat moet worden aangepast?
# Weatherlink
# Virtual Weather Station [volgens de forumberichten anno 2008 is er in de praktijk geen nederlandstalige versie]
# Cumulus
# Cumulus MX
2) voor andere pakketten moet zeker de beschrijving worden gecorrigeerd.
Soms is 'verbeter-tekst' wel al beschikbaar, maar elders in een forumbericht geparkeerd:
# MeteoBridge [ zie dit forumbericht met correcties]
3) voor sommige pakketten ontbreekt op deze webpage de verbinding naar de vervolgpagina met beschrijving en software [de vermelding achter sommige pakketten is dan een nu bekende forum-thread of - bericht waar bruikbare info staat, of juist een vraag vanwege ontbreken daarvan]: respons gevraagd op de vragen, maar andere bijdragen even welkom!
# WUS [wie heeft een oude Handleiding HWA1.0 of kan een nieuwe, uptodate uitgave maken?]
# Weather Display [ zie deze reeks met forumberichten]
# WSWin/PC-Wetterstation [ zie deze thread]
# Meteohub [wie gebruikt dit en heeft nog een Handleiding voor de koppeling met HWA of wil/kan die maken?]
# Weewx [ zie deze thread. Let op dat de oudere berichten in deze thread alleen van toepassing zijn voor oudere combinaties van Weewx en/of Python]
# Wview [wie gebruikt dit en heeft nog een Handleiding voor de koppeling met HWA, of wil/kan die maken?]
4) er zijn ook andere, moderne, bruikbare pakketten waarvoor in deze handleiding de vermelding van de vervolgpagina met de beschrijving en de software nog helemaal ontbreekt, hoewel in het forum wel info beschikbaar is: Voorzet gevraagd voor een Handleiding, voor bijv.
# PWSDashboard
# Meteotemplate
"Welke stations / software ondersteunen we niet?" is zeker een segment dat update behoeft, want zwaar verouderd en niet volgens huidige inzichten.
Misschien zijn geschetste achtergronden nog wel correct, maar het moet minstens anders worden geformuleerd, zonder noemen van apparatuur en software.
"Andere software?" is op zich niet fout, maar kan veel beter, zeker als de voorgaande segmenten zijn bijgewerkt.
Zie ook dit bericht, waarin wordt uitgelegd wat 'verplichte/basis'-velden zijn die in een HWA-file moeten worden ingevuld, welke velden 'optioneel' zijn voor invulling, en welke velden (nog) niet worden gebruikt door de HWA-server, en wat de voorkeur-vulling is voor velden waarvoor geen vulling met waarden kan.
De voorbeeld-file en de bijbehorende beschrijving in dat bericht zijn opgezet met Domoticz als gedachte databron, maar ze gelden voor alle vergelijkbare databronnen.

Bedenk daarbij dat vulling van alle velden met 'correcte' waarden uiteraard zeer gewenst en prachtig is, maar dat een 'foute' of 'geen' vulling er alleen toe leidt dat op de HWA-server in de statistieken, tabellen en kaarten misschien 'afwijkende' waarden komen te staan, die, Of de automatische filters aanspreken, En/Of moderators en/of forumleden triggeren.
Van sommige PWS-configuraties weten we bij voorbaat dat delen afwezig zijn of niet functioneren, en die krijgen dan door de moderatie passende markeringen, zodat die delen buiten beeld blijven: veel Barani-PWSen zijn daarvan een voorbeeld.

In die zin ook belangrijk dat je stationsinfo op de HWA-server geldig is & blijft:
krijg je een info-aanpassing niet voor elkaar via de Beheermodule, stuur dan een PB naar 'Algemene moderatoren'.
Bijlagen
www.hetweeractueel.nl-2021.11.16-Meedoen.png
Meedoen_versie20211116
www.hetweeractueel.nl-2021.11.16-Meedoen.png (447.79 KiB) 927 keer bekeken
#73645
Na hevig verzamelen van brokken info, en na uitproberen van diverse opzetten is een klad-collectie Handleidingen in elkaar gezet.
Bijna gelukt om de set van HWA1.0 te herstellen, en ook een uitbreiding gemaakt naar de nieuwere opzetten zoals PWSDashboard.

2 Verzoeken vanuit Moderatie & Systeembeheer van HWA:
- zouden jullie de klad-versies willen bekijken en commentaar en/of aanvullingen willen leveren (via deze thread)?
- is er nog behoefte voor een Handleiding voor WUS, Meteohub en WView?
Indien ja, dan graag bijdragen vanuit de gebruikersgroep daarvan, want nu weinig of niets beschikbaar als basis-materiaal.

Benieuwd naar jullie reacties.
#73651
Top dat e.e.a. nu zo compleet en duidelijk gepresenteerd gaat worden.

Als macOS gebruiker kan ik niet echt bijdragen aan de huidige klad-versies, maar mocht er behoefte zijn om een korte handleiding voor WeatherCat https://trixology.com/weathercat/ aan de lijst toe te voegen, dan kan ik daar eventueel bij helpen.

Op zich vrij simpel: openweerdata.htm template bestand (zie bijlage voor het bestand wat ik nu gebruik) door WeatherCat laten verwerken (onder 'Additional Files') en de URL van het geuploade bestand aan HWA doorgeven.

Credits voor deze templates (ik meen dat er twee versies waren) gaan overigens naar @wvdkuil.

Jos
Bijlagen
(1.45 KiB) 25 keer gedownload
#73652
:oops: Te verblind door de 'gebruikelijke' software-aanpak!

Er is inderdaad meer dan de PC&Windows-toepassingen.
Reden genoeg om bij de Handleidingen-afdeling in ieder geval op de Home-page te gaan denken over een opdeling/uitbreiding van teksten voor iOS-machines (zoals jouw Mac) en voor Linux-machines (zoals de kleine Raspberries met Buster/Bullseye en grotere machines die Ubuntu o.i.d. draaien).
In laatste categorie valt bijv. WeeWX, maar de huidige WeeWX-kladtekst is daarover absoluut niet helder.
Daarbij ook te bekijken of een software voor meerdere OSen ook overal hetzelfde kan.
Snelste invulling is om in de softwarelijst achter een pakket te zetten voor welke OS-hoofdcategorie het toepasbaar is, of welke software-infrastructuur nodig is.

Weet jij nog meer meteo-software-pakketten die voor iOS-machines toepasbaar zijn?
#73653
Interessant dat WeatherCat voor de Mac. Ik ga eens kijken wat ik er mee kan.

Ik heb nu nog een oude Windows laptop 24/7 draaien om mijn weerdata te uploaden. Maar ik wil graag over naar Weewx op mijn NAS. Echter ik kom er maar niet aan toe uit te zoeken hoe ik dat voor elkaar krijg. Daarom draait er al jaren een extra apparaat.

Gr,
Luc
#73656
Toulon7559 schreef: 27 nov 2021, 13:08 :oops: Te verblind door de 'gebruikelijke' software-aanpak!

Er is inderdaad meer dan de PC&Windows-toepassingen.
:) Geen probleem. Windows is nu eenmaal veel populairder.

Ik gebruik WeatherCat al jaren op een 2e hands Mac Mini met macOS (niet iOS ;) ) in combinatie met een Davis VP2. Bevalt goed: veelzijdig, stabiel en WC heeft een enhousiaste 'user-community'. Nadeel is wel dat alles in het Engels is.

Het enige andere serieuze meteo-software-pakket voor macOS wat ik ken (maar geen ervaring mee heb) is Weathersnoop : http://www.weathersnoop.com/
#73663
Het zou natuurlijk prachtig zijn als de nieuwe concept-handleidingen in 1 keer foutloos blijken.
Aangezien mensenwerk, toch er maar van uitgaan dat minstens een paar aanpassingen nog nodig zijn:
zouden jullie AUB z.s.m. je eventuele opmerkingen & aanvullingen kunnen aanreiken?
Dan kunnen we binnenkort beginnen met afwerken & overhevelen van de werkversies naar de 'officiële' Handleidingen-rubriek.
#73760
In deze thread wordt zowel de 'nominale' opbouw van de HWA-file beschreven als ook de kortste versie.
De 'nominale' opbouw is equivalent aan de output van het software-pakket Cumulus.
De 'kortste' versie is diezelfde soort file, maar ingekort tot de basis-inhoud die de HWA-server nodig heeft voor minimale vulling van kaartjes en tabellen.