Voor vragen en hulp m.b.t. de instructies om mee te doen. Hulp bij installeren van upload files
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#75322
De kern, doelgroep en meerderheid van het HWA-Forum bestaat uit weerstations bij particuliere eigenaren:
hun weerstations (met zelf gekozen configuratie en opstelling) verzorgen directe, individuele upload naar de HWA-server,
via hulpsoftware en via een eigen webruimte of weblink onderweg, zonder geldelijk belang.
Een variatie daarop is dat een aantal stations-eigenaren hun account bij WUnderground, AWEKAS of CWOP als webruimte aanwijzen waaruit de stationsdata kan worden opgehaald.
O.a. Waterschap Scheldestromen maakt gebruik van dezelfde opzet met individuele stationsaanmelding:
die organisaties en hun configuraties zijn in die zin niet apart herkenbaar.

Naast die individuele stations zijn een aantal bijzondere databronnen van toepassing, voor de HWA-server gekenmerkt als gegroepeerde netwerkstations:
WRIJ (= Waterschap Rijn&IJssel) heeft de uitlezing van een reeks stations met Thies-neerslagmeters beschikbaar gesteld voor groeps-uitlezing gerealiseerd door een script aan HWA-kant.
BMCB-stations zijn een variatie daarop met Barani-stations (en afgeleiden) waarbij de stations-eigenaren toestemming geven aan BMCB om hun stationsdata vrij te geven naar de HWA-server die daarna de aangegeven weblinks groepsgewijs uitleest.
Geselecteerde KNMI-stations met hun professionele configuraties worden voor 'gapfilling' en 'referentie' uitgelezen door een script aan HWA-kant via weblinks en via portals die via API vrij toegankelijk zijn.
Geselecteerde, publiek toegankelijke Netatmo-stations (en vergelijkbare configuraties) leveren (experimenteel) via API-uitlezing een 'aanvullende gapfilling'.

Kenmerken van de stations staan bij HetWeerActueel op hun Info-webpagina,
zoals opgegeven/ingevuld door de betreffende stationseigenaar.
De data van alle stations wordt in de kaarten en tabellen op eenzelfde manier ingevoerd,
wel rekeninghoudend met de beschikbare data-elementen en met bekende opstellingsinfo.
Waar nodig maken de HWA-scripts aanvullingen in de vorm van afgeleide waarden,
om passende basisvulling te krijgen voor de HWA-database.


De professionele WRIJ- en KNMI-stations zijn apart met hun organisatienaam gelabeld in de stationslijst.
Voor de BMCB-stations wordt zo'n labelling in de stationslijst geregeld zodra bekend is hoe (in dit opzicht) de nieuwe BMCB-organisatie gaat werken.
Netatmo-stations (en nog andere databronnen in deze categorie) worden pas gekoppeld en apart gelabeld
als stabiele uitlezing is aangetoond.