Discussie forum over WSWin (PC-Wetterstation) software. Voor vragen, specificaties, ervaringen etc..

Door PScho
#32718
Whozee, groenlandtemp. vind je in WSWIN onder Graad-dagen>

Uiteraard moeten de parameters wel ingevuld zijn anders geeft ie niks aan...

Paul
Door eugel
#45472
PScho schrijft:
Whozee, groenlandtemp. vind je in WSWIN onder Graad-dagen>

Uiteraard moeten de parameters wel ingevuld zijn anders geeft ie niks aan...

Paul


Heb hier nog een vraagje over.
Kan men de standaard waarden aanhouden die WSWIN aangeeft in de parameters?
Door PScho
#45484
Inderdaad de parameters zoals aangegeven in de helpfile kun je aanhouden!

Paul
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#72218
Bij rondkijken naar T-Som, Grünland en GrowDegreeDays komen een paar vraagtekens op in een tamelijk confuus beeld.

1) Welke sensor voor welke berekening?
Wat me verwondert, is dat nergens in Wiki e.d. duidelijk staat welke temperatuur je als input moet toepassen voor de berekeningen voor groeigraaddagen:
'officieel' op +1,5m, of 'grastemperatuur' op +10 cm, of .......?
Werd op dat aspect getriggerd, omdat in mijn WsWin de sensorkeuze voor 'Grünland-berekening' default op lage sensor stond (hoewel in het Help-voorbeeldscherm op 'normale' sensor).
Bij akkerbouw/groenteteelt gaat het over een bodem-aspect, en dan lijkt 'grastemperatuur' m.i. de correcte keuze.
Die aanname wordt versterkt door een opmerking in de Help-File van WsWin bij 'Special Sensors' waar voor GrowTemp wordt aanbevolen een sensor op +5cm te kiezen [en op -5cm voor SoilTemp].
Maar dat betekent automatisch vanuit de winter een behoorlijke achterstand op de 'normale' temperatuur, en in de zomer een behoorlijke versnelling t.o.v. de 'normale' sensor.
Maar voor fruit (bijv. appels/peren/pruimen/bessen/druiven) zou de 'normale hoogte' weer beter van toepassing zijn.
Heeft iemand een 'officiële' referentie gevonden welke sensor dient te worden gebruikt voor welke berekeningsmethode?
.
2) Welke berekeningsfunctie?
Wat ook interessant is dat ze bij GrowingDegreeDays volgens Wiki niet alleen met uitwerking 4 rekenmethoden identificeren, maar ook manipuleren met de Basistemperatuurwaarde afhankelijk van de toepassing, en niet (zoals bij T-Som en bij Grünland) alleen kijken naar een te passeren somwaarde.
Op dat laatste werd ik getriggerd, omdat WsWin in zijn berekeningen 2 soorten HeatDegreeDays kent, die zowel met de Basiswaarde als met de 'Plafondwaarde' spelen.
In WsWin blijk je ook 2 soorten gemiddeldenberekening te kunnen kiezen onder tabblad Weergave/ Aanpassingen, namelijk 4 punten per etmaal, of alle waarden per etmaal. Volgens de auteur is 4 punten volgens de (internationale?) richtlijnen, maar 'alle waarden' is natuurlijk rekenkundig 'correcter' geheel in overeenstemming met eerdergenoemde wiki-aanhaling.
Bij lezing van de aangewezen duitse wiki-info komt tevoorschijn dat in Duitsland blijkbaar afwijkend gerekend wordt: de Duitse 4-punten-methode te kiezen in WsWin gold tot 2001 en de andere keuze van steekproef per uur (met een andere 4-puntenmethode als noodgreep) wordt verder nergens genoemd. Dus wat zit in WsWin?
Kijkend bij KNMI, dan weer andere rekenkundige methoden. Bij het KMI vond ik zo gauw niets.
:o Blijkbaar moet je dus opletten óf er 'eenvoudig' wordt gerekend of 'uitgebreid', met welke drempel- en plafondwaarden, en ook nog opletten of een Amerikaan over graaddagen praat of een Europeaan, een Duitser of een Nederlander, en in welke richting voor die Amerikaan de toepassing is bedoeld.
.
3) Nederlandse T-Som > 200 berekenen met WsWin
Als je bij WsWin onder 'Graaddagen/ Toenemen-Temperatuur' de basistemperatuur instelt op 0 graden Celsius, dan zou je volgens de gebruikelijke formule moeten uitkomen bij de Nederlandse T-Som, maar met een bovengrens 200.
Toch een redelijk verschil t.o.v. de uitkomsten van mijn spreadsheet gevoed per dag met 'simpel' (Tmin + Tmax)/2 >0
Óf wordt dit veroorzaakt doordat WsWin default een 'uitgebreide' berekening toepast [volgens 2) hierboven]?
Zou me niet verwonderen, want bij de grafieken en in de XML-file meldt WsWin een berekend gemiddelde over de dag, met duidelijke afwijking t.o.v. het 'simpele' (Tmin + Tmax)/2
.
4) Toepassingen van T-Som
Agrarische sites noemen T-Somwaarden als trigger voor bemesting op bepaalde somwaarden afhankelijk van grondsoort en grassoort.
Logboekweer.nl legt het uitgebreid uit ook voor een aantal andere planten.
Weerstation Haaksbergen heeft al jaren een fenologische lijst met veel meer planten en dieren, maar verder zie ik eigenlijk heel weinig aan toepassingen in de Benelux.
Dat lijkt me onwaarschijnlijk gezien het belang voor de agrarische sector en voor de plantenteelt .........
Op engelstalige websites vind ik wel enkele uitgewerkte voorbeelden gekoppeld aan GrowDegreeDays (naast specifieke gewassen bijv. hoger-niveau indeling naar regio en naar geschiktheid voor bepaalde gewassen), maar niet dichter bij huis voor kalenders voor groentetuin en boomgaard.
Kent iemand uitgewerkte voorbeelden van toepassing van de Nederlandse T-som in de Benelux anders dan de 3 bovengenoemd?