Discussie forum over het weer, weerbericht, vooruitzichten etc
Door SpeedyGJ
#67677
Dat je temperatuur moet meten op 1.5m boven een gemaaid gras is voor iedereen wel duidelijk, echter niet iedereen beschikt over een ruime tuin.
Gisteren avond heb ik de iss naar beneden gehaald en in de achtertuin geplaatst om te kijken hoe de temperatuur reageert in de achtertuin.
Vanmorgen leek het even goed mee te komen met de omgeving, maar zodra de zon meer kracht kreeg schoot ik iedereen voorbij, heb besloten de test om 10:00 te staken en de iss weer omhoog te plaatsen naar het dak.

Ik heb niet een hele grote achtertuin en voortuin is geen optie want die is nog kleiner dan de achtertuin. Ik heb altijd de temperatuur boven dak gehad maar leuk me wel leuk om even te testen :)

Hierbij een grafiekje die het verschil wel heel duidelijk maakt.

Afbeelding
Door pb2rdf
#67678
Bij mij staat de VP2 ook op het dak, ik heb niet eens een tuin, die is van de buren :laugh: B)
Bij kleine tuinen (zijn meestal omheind), zeker als de zon erop staat, ontstaat een lokaal hitte eiland.
Dan is beste alternatief te meten op het (platte) dak, ook op 1,5m hoogte.
Daar is tenminste vrije luchtverplaatsing.

Peter
Door SpeedyGJ
#67679
Hier op het hokdak is ook geen optie gezien links, rechts, voor, achter huizen staan, dus als ware ingesloten.
Gelukkig heb ik een dak met schoorsteen waardoor het vrij makkelijk het weerstation te plaatsen is :)
Door T.J.
#67682
Hallo.

Hoe is de temperatuur in de wintertijd dan?
Is deze dan niet te hoog?
Ik heb mijn temperatuursensor aan een muur bevestigd aan de noordzijde in de schaduw.
Luchtverplaatsing is er voldoende alleen s'avonds wel de zon erop.
Denk eraan in de toekomst de FARS aan te schaffen om dit te compenseren.

Kan evt. wel verplaatsen naar plat dak.

Gr. Tjeerd
Door Goris
#67683
Hallo,

Even hier op aansluiten Ik heb ook geen grote achtertuin om het echt op 1,50 hoogte te plaatsen licht het te veel ingesloten. Ik heb een metalen paal (van een hekwerk) van 10 meter in de tuin geplaatst met een hefboom om hem makkelijk naar beneden te halen. Voor ik me aanmelde heb ik een half jaar getest op welke hoogte ik het station moest plaatsen elke keer een halve meter hoger om op een temperatuur te komen die vergelijkbaar is met omliggende stations onder meerdere omstandigheden. Zo kwam ik uit op ongeveer 6 meter voor het station. (zie foto) De windmeter hangt op 9 meter. Onderaan zie je nog een oudje. Helemaal bovenaan staat de Davis Vue. En dan kan het misschien nog wel enkele tiende schillen , maar dat heb ik ook met de console ik heb op de pro2 2 console aangesloten één voor Meteobridge aan te sturen en één voor WD om WXSIM te laten draaien, en op de consolen zit bij de temperatuur en bij de luchtdruk soms ook een tiende verschil en dat licht niet alleen aan het zend tijdstip.

Misschien heeft er iemand wat aan.
Groeten Louis
Door relin
#67686
Beste,

Ik heb ook geen groote achtertuin. Maar zelf ben ik van mening dat je moet meten zoals je bent aangemeld. Ik dus zoals stads-/dorpsstation. Dan heb je dus ook te maken met het stadseffect/warmtebubbel. Ik meet op 180cm boven de grond met FARS (deels in gesloten) en heb geen grote afwijkingen met omliggende stations (veelal ook stadstations).
Naar mijn mening ben IK dan ook representatief voor de achtertuinsituatie en niet een optimaal KNMI station, en denk toch dat de achtertuinsituatie vaker voor komt dan KNMI optimaal.
Als je ons dan vergelijkt met al die Netatmo-stations hoeven wij ons zowiezo niet te schamen als "proffesionele ammateurs".

Groet en geniet van het mooie weer,

Remko
Door whozee
#67696
Uit de raadgevingen van Vereniging weer en klimaatkunde:

De keuze voor de plaatsing van een weerstation en de opstelling van de meetapparatuur is vaak moeilijk, zeker in ons dichtbevolkte en volgebouwde land. Om representatieve waarnemingen te kunnen doen is het zaak dat obstakels en beplanting zover mogelijk van de meetapparatuur verwijderd zijn. Maar wat is representatief? Elke waarnemingsplaats kent zijn eigen lokale omstandigheden (grondsoort, open- of beschutte ligging e.d.). In feite is elke waarneming, mits gemeten met goede geijkte apparatuur op een zo gunstig mogelijke plek, representatief voor die waarnemingsplaats.
Daarom zal ook een weerstation in een stedelijke omgeving heel waardevolle metingen kunnen doen voor bijvoorbeeld het inventariseren van het steeds interessanter wordende stadsklimaat. We wonen immers vaak in verstedelijkte gebieden en niet op het platteland. Om metingen in het juiste perspectief te kunnen zien wordt daarom een aantal classificaties voor weerstations onderscheiden met een bepaalde mate van beschutting.
De VWK richtlijnen voor de classificatie van weerstations, zoals ze hierna zijn opgenomen, zijn een bewerking van richtlijnen van de World Meteorological Organisation, de Engelse Climatological Observers Link en de Engelse Met Office. Ze zijn vertaald naar de Nederlandse situatie.
Van een weerstation wordt als eerste vastgesteld in wat voor soort omgeving (straal van ongeveer 1000 meter) de metingen worden gedaan. Is dit in een landelijke omgeving of is dit juist in een verstedelijkt gebied. In het Engels wordt deze classificatie ook wel de ‘Urban Climate Zone index ’ genoemd, de zgn. UCZ. Deze classificatie is van toepassing voor de Nederlandse situatie.
Vervolgens wordt vastgesteld wat de mate van beschutting in de directe omgeving is binnen een straal ongeveer 100 meter. Je zou dat kunnen omschrijven als de mate van tuineffect. Van belang is de afstand tot obstakels die de meting kunnen verstoren. Hierbij staat de weerhut zodanig opgesteld dat de temperatuur op ongeveer 150 cm boven het maaiveld wordt gemeten. Het opvangoppervlak van de regenmeter moet zich zo laag mogelijk bevinden, maximaal op een hoogte van 2 meter. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de gebruikte meetinstrumenten.
De combinatie van de beschutting en de kwaliteit van de meetinstrumenten wordt weergegeven in een score van minimaal * en maximaal *****.
Belangrijk om te realiseren is dat, zoals straks duidelijk zal worden, er bij een score van ** tot ***** er in het algemeen weinig tot niets mis is met de meting op zich. Alleen bij één * zal de meting, door gebruik van kwalitatief mindere opstelling en/of mindere apparatuur, minder betrouwbaar zijn. Kijk dus ook altijd naar de UCZ zone.
Achter de beschreven classificaties zijn een aantal voorbeelden van weerstations getoond. Er wordt een indicatie gegeven van de te verwachten afwijkingen van temperatuur, neerslag en windmeting. Ook zijn enkele verkeerd opgestelde weerstations getoond, waarbij verbetervoorstellen zijn gedaan.

Waarom wil je delfde waardes meten als de stations in de buurt?? Dat is appels met peren vergelijken.