Discussie forum over Cumulus software. Voor vragen, specificaties, ervaringen etc..
#72862
Gebruik nu WsWin voor upload naar HWA, maar dat heeft beperkingen i.c.m. mijn TFA_Nexus, en ook gaat mijn PC naar einde-bestaan, dus kijken of op een Raspberry opvolging is te regelen, zonder weer iets apart op te richten.
In Domoticz heb ik uitlezing naast Nexus, WS7000 en Tempest van nog een reeks aanvullingen voor T&H en licht/UV.
Domoticz is niet opgezet voor meteo-functies, maar lijkt wel bruikbaar als 'intermediair':
gebruik nu bovengenoemde uitlezingen o.a. voor maken van een 'beste' data-collectie voor uploads met actuele data naar WUnderground, WOW, PWSW, AWEKAS en VWK.
Upload daaruit naar HWA ontbrak door nog-niet-vinden van een geschikt protocol.
Kijkend naar de upload-beschrijvingen voor HWA meen ik te zien dat toepassing van een Cumulus-file voor upload redelijk eenvoudig is, met minimale 'historische' info.
Voor realisatie komt het er op aan dat je correct invult wat HWA nodig heeft, en wat de 'databron' kan leveren, en de vertaling daartussen.
Bijgaand een vertaallijst waarbij een praktische Cumulus-voorbeeldfile van een HWA-station wordt vergeleken met benodigde & beschikbare Domoticz-functies, en hoe daarmee om te gaan.
Zouden de Cumulus-toepassers in het forum eens willen kijken of de onderstaande invulling kloppend lijkt voor de Cumulus-kant (speciaal de kolom 'Contents')?
Commentaar & suggesties voor de andere kant (= kolommen rechts van 'Contents') uiteraard ook van harte welkom

.
Interface vertaling Domoticz=>Cumulus-file
(461.43 KiB) 28 keer gedownload
.
Bij invullen van die lijst kwam een vraag op m.b.t. Windchill:
welke formule is van toepassing voor de HWA-invulling?
Uit wiki de 'originele', de noord-amerikaanse, de australische, of nog een andere?
.
Als de lijst uitgekristalliseerd is, dan komt de vraag (voor mij) welke scriptsoort het best is:
;) ;-) een mooi php-script zoals van Wim zou ik wel willen, maar kunnen is iets anders ...........

20/01/22:
Titel verlengd met 'voor HWA'
Tabel in regels 77 en 139 voorzien van aangepaste Opmerking
#72876
Als anderen meehelpen software te maken zonder meteo als hobby, dan moet alle basis-info kloppen.
.
In regel 77 van de tabel in het voorgaande bericht wordt barotrend genoemd.
Even zoeken op internet naar de 'correcte' formule, niet direct een Cumulus-handleiding te vinden met info hierover, en via Google hier op het Forum een eerste invulling gevonden m.b.t. MeteoBridge.
barotrend converts a delta measurement (selector delta) into a barometer trend analysis pattern (1 hPa is about 0.03 inHg):
-2: delta <= -2 hPa
-1: -2 hPa < delta <= -1 hPa
0: -1 hPa < delta < +1 hPa
+1: +1 hPa <= delta < +2 hPa
+2: +2 hPa <= delta

en barotrend reports trend as strings FF, FS, ST, RS, RF
Naast die functie van Meteobridge al algemene vertaling gevonden van de waarden -2 t/m +2 naar engelse betekenis in het push-protocol voor AWEKAS:
tendency (int) -2 = high falling / -1 = falling / 0 = steady / 1 = rising / 2 = high rising
De Cumulus-upload-files naar de HWA-server gebruiken geen getallen, maar engelse of nederlandse tekst, weer anders dan van MeteoBridge.
Beetje verder zoekend een vertaling daarvan gevonden op het WXForum [of is deze vertaling niet van Cumulus, maar van de Saratoga-template?]:
zie https://www.wxforum.net/index.php?PHPSE ... #msg157806

'Origineel' Cumulus maakt trouwens blijkbaar gebruik van de waarde van deltaP/3uur:
zie https://cumulus.hosiene.co.uk/viewtopic.php?t=9169
Loont het om 'puur in de leer' te zijn zoals Cumulus, of is deltaP/1uur ook 'toegestaan'?

In dit Forumbericht vond ik een vollediger lijst met benamingen gebruikt in relatie met Cumulus & Twitter.
Vergelijkend & combinerend van diverse websites kom ik tot de volgende engelse en nederlands termen:
klopt dit ook voor o.a. de HWA-upload met 'echte' Cumulus-output?
Code: Selecteer alles
Snel stijgend / Rising rapidly
Stijgend / Rising
Langzaam stijgend / Rising slowly
Stabiel  / Steady
Langzaam dalend / Falling slowly
Dalend / Falling
Snel dalend / Falling rapidly
Met volgens daar genoemde Davis-documentatie verder vertaald:
Code: Selecteer alles
Rising rapidly = barorate >= +2 hPa/3hr 
Rising       = +1 hPa/3hr <= barorate < +2 hPa/3hr
Rising slowly = +0,7 hPa/3hr < barorate < +1 hPa/3hr
Steady      = -0,7 hPa/3hr <= barorate <= +0,7 hPa/3hr
Falling slowly = - 1 hPa/3hr < barorate < -0,7 hPa/3hr
Falling       = -2 hPa/3hr < barorate <= -1 hPa/3hr
Falling rapidly = barorate <= -2 hPa/3hr
20/02/02:
Inhoud van 2 opvolgende berichten samengevoegd (en het 2e bericht daarna verwijderd).
#72914
Discussie over een quasi-Cumulus-file is alleen van belang voor gebruikers die zelf een uploadfile voor HetWeerActueel willen/moeten maken:
dus bijv. diegenen met een collectie meteo-sensoren die niet makkelijk aansluit op 'gebruikelijke' weer-software, of u]bijv.[/u] als je al een collectie meteo-sensoren binnen Domoticz interfaced en zonder omweg op HetWeerActueel wil aansluiten.
Als je weer-programma al een goede aansluiting levert op HetWeerActueel, dan ;) hoef je dit niet verder te lezen!

De layout van de quasi-Cumulus-versie van de uploadfile voor HetWeerActueel is verder uitgewerkt in overleg met Luc.
Daarmee is zekergesteld dat de info kloppend is met de manier waarop de HWA-server omgaat met een ontvangen uploadfile.

In dat overleg is duidelijk geworden dat een aantal aspecten niet zijn gebonden aan Cumulus als file-generator, maar dat ze ook van toepassing kunnen zijn voor andere weerprogramma's of voor 'outsider'-generatoren van uploadfiles voor HetWeerActueel.
Je mag bijv. de invulling van data-velden drastisch beperken, als de benodigde kern maar aanwezig blijft.
Het is een te lang verhaal geworden voor een Forumbericht, en daarom ondergebracht in de 2 bijlagen:
een kortere samenvatting geeft mogelijk meer vragen dan antwoorden ......

De info in de bijlagen is niet uitputtend, en zou beslist vragen kunnen oproepen.
Daarom:
Iets niet duidelijk? Gis niet, maar vraag het!
Bijlagen
Interface-lijst = Opsomming van datavelden
(95.62 KiB) 26 keer gedownload
Beschrijving bij de Interface-lijst
(102.31 KiB) 24 keer gedownload