Discussie forum over Cumulus software. Voor vragen, specificaties, ervaringen etc..
#72862
Gebruik nu WsWin voor upload naar HWA, maar dat heeft beperkingen i.c.m. mijn TFA_Nexus, en ook gaat mijn PC naar einde-bestaan, dus kijken of op een Raspberry opvolging is te regelen, zonder weer iets apart op te richten.
In Domoticz heb ik uitlezing naast Nexus, WS7000 en Tempest van nog een reeks aanvullingen voor T&H en licht/UV.
Domoticz is niet opgezet voor meteo-functies, maar lijkt wel bruikbaar als 'intermediair':
gebruik nu bovengenoemde uitlezingen o.a. voor maken van een 'beste' data-collectie voor uploads met actuele data naar WUnderground, WOW, PWSW, AWEKAS en VWK.
Upload daaruit naar HWA ontbrak door nog-niet-vinden van een geschikt protocol.
Kijkend naar de upload-beschrijvingen voor HWA meen ik te zien dat toepassing van een Cumulus-file voor upload redelijk eenvoudig is, met minimale 'historische' info.
Voor realisatie komt het er op aan dat je correct invult wat HWA nodig heeft, en wat de 'databron' kan leveren, en de vertaling daartussen.
Bijgaand een vertaallijst waarbij een praktische Cumulus-voorbeeldfile van een HWA-station wordt vergeleken met benodigde & beschikbare Domoticz-functies, en hoe daarmee om te gaan.
Zouden de Cumulus-toepassers in het forum eens willen kijken of de onderstaande invulling kloppend lijkt voor de Cumulus-kant (speciaal de kolom 'Contents')?
Commentaar & suggesties voor de andere kant (= kolommen rechts van 'Contents') uiteraard ook van harte welkom

.
Interface vertaling Domoticz=>Cumulus-file
(56.77 KiB) 7 keer gedownload
.
Bij invullen van die lijst kwam een vraag op m.b.t. Windchill:
welke formule is van toepassing voor de HWA-invulling?
Uit wiki de 'originele', de noord-amerikaanse, de australische, of nog een andere?
.
Als de lijst uitgekristalliseerd is, dan komt de vraag (voor mij) welke scriptsoort het best is:
;) ;-) een mooi php-script zoals van Wim zou ik wel willen, maar kunnen is iets anders ...........