Discussie forum over Cumulus software. Voor vragen, specificaties, ervaringen etc..
#72862
Gebruik nu WsWin voor upload naar HWA, maar dat heeft beperkingen i.c.m. mijn TFA_Nexus, en ook gaat mijn PC naar einde-bestaan, dus kijken of op een Raspberry opvolging is te regelen, zonder weer iets apart op te richten.
In Domoticz heb ik uitlezing naast Nexus, WS7000 en Tempest van nog een reeks aanvullingen voor T&H en licht/UV.
Domoticz is niet opgezet voor meteo-functies, maar lijkt wel bruikbaar als 'intermediair':
gebruik nu bovengenoemde uitlezingen o.a. voor maken van een 'beste' data-collectie voor uploads met actuele data naar WUnderground, WOW, PWSW, AWEKAS en VWK.
Upload daaruit naar HWA ontbrak door nog-niet-vinden van een geschikt protocol.
Kijkend naar de upload-beschrijvingen voor HWA meen ik te zien dat toepassing van een Cumulus-file voor upload redelijk eenvoudig is, met minimale 'historische' info.
Voor realisatie komt het er op aan dat je correct invult wat HWA nodig heeft, en wat de 'databron' kan leveren, en de vertaling daartussen.
Bijgaand een vertaallijst waarbij een praktische Cumulus-voorbeeldfile van een HWA-station wordt vergeleken met benodigde & beschikbare Domoticz-functies, en hoe daarmee om te gaan.
Zouden de Cumulus-toepassers in het forum eens willen kijken of de onderstaande invulling kloppend lijkt voor de Cumulus-kant (speciaal de kolom 'Contents')?
Commentaar & suggesties voor de andere kant (= kolommen rechts van 'Contents') uiteraard ook van harte welkom

.
Interface vertaling Domoticz=>Cumulus-file
(461.43 KiB) 161 keer gedownload
.
Bij invullen van die lijst kwam een vraag op m.b.t. Windchill:
welke formule is van toepassing voor de HWA-invulling?
Uit wiki de 'originele', de noord-amerikaanse, de australische, of nog een andere?
.
Als de lijst uitgekristalliseerd is, dan komt de vraag (voor mij) welke scriptsoort het best is:
;) ;-) een mooi php-script zoals van Wim zou ik wel willen, maar kunnen is iets anders ...........

20/01/22:
Titel verlengd met 'voor HWA'
Tabel in regels 77 en 139 voorzien van aangepaste Opmerking
#72876
Als anderen meehelpen software te maken zonder meteo als hobby, dan moet alle basis-info kloppen.
.
In regel 77 van de tabel in het voorgaande bericht wordt barotrend genoemd.
Even zoeken op internet naar de 'correcte' formule, niet direct een Cumulus-handleiding te vinden met info hierover, en via Google hier op het Forum een eerste invulling gevonden m.b.t. MeteoBridge.
barotrend converts a delta measurement (selector delta) into a barometer trend analysis pattern (1 hPa is about 0.03 inHg):
-2: delta <= -2 hPa
-1: -2 hPa < delta <= -1 hPa
0: -1 hPa < delta < +1 hPa
+1: +1 hPa <= delta < +2 hPa
+2: +2 hPa <= delta

en barotrend reports trend as strings FF, FS, ST, RS, RF
Naast die functie van Meteobridge al algemene vertaling gevonden van de waarden -2 t/m +2 naar engelse betekenis in het push-protocol voor AWEKAS:
tendency (int) -2 = high falling / -1 = falling / 0 = steady / 1 = rising / 2 = high rising
De Cumulus-upload-files naar de HWA-server gebruiken geen getallen, maar engelse of nederlandse tekst, weer anders dan van MeteoBridge.
Beetje verder zoekend een vertaling daarvan gevonden op het WXForum [of is deze vertaling niet van Cumulus, maar van de Saratoga-template?]:
zie https://www.wxforum.net/index.php?PHPSE ... #msg157806

'Origineel' Cumulus maakt trouwens blijkbaar gebruik van de waarde van deltaP/3uur:
zie https://cumulus.hosiene.co.uk/viewtopic.php?t=9169
Loont het om 'puur in de leer' te zijn zoals Cumulus, of is deltaP/1uur ook 'toegestaan'?

In dit Forumbericht vond ik een vollediger lijst met benamingen gebruikt in relatie met Cumulus & Twitter.
Vergelijkend & combinerend van diverse websites kom ik tot de volgende engelse en nederlands termen:
klopt dit ook voor o.a. de HWA-upload met 'echte' Cumulus-output?
Code: Selecteer alles
Snel stijgend / Rising rapidly
Stijgend / Rising
Langzaam stijgend / Rising slowly
Stabiel  / Steady
Langzaam dalend / Falling slowly
Dalend / Falling
Snel dalend / Falling rapidly
Met volgens daar genoemde Davis-documentatie verder vertaald:
Code: Selecteer alles
Rising rapidly = barorate >= +2 hPa/3hr 
Rising       = +1 hPa/3hr <= barorate < +2 hPa/3hr
Rising slowly = +0,7 hPa/3hr < barorate < +1 hPa/3hr
Steady      = -0,7 hPa/3hr <= barorate <= +0,7 hPa/3hr
Falling slowly = - 1 hPa/3hr < barorate < -0,7 hPa/3hr
Falling       = -2 hPa/3hr < barorate <= -1 hPa/3hr
Falling rapidly = barorate <= -2 hPa/3hr
20/02/02:
Inhoud van 2 opvolgende berichten samengevoegd (en het 2e bericht daarna verwijderd).
#72914
Discussie over een quasi-Cumulus-file is alleen van belang voor gebruikers die zelf een uploadfile voor HetWeerActueel willen/moeten maken:
dus bijv. diegenen met een collectie meteo-sensoren die niet makkelijk aansluit op 'gebruikelijke' weer-software, of bijv. als je al een collectie meteo-sensoren binnen Domoticz interfaced en zonder omweg op HetWeerActueel wil aansluiten.
Als je weer-programma al een goede aansluiting levert op HetWeerActueel, dan ;) hoef je dit niet verder te lezen!

De layout van de quasi-Cumulus-versie van de uploadfile voor HetWeerActueel is verder uitgewerkt in overleg met Luc.
Daarmee is zekergesteld dat de info kloppend is met de manier waarop de HWA-server omgaat met een ontvangen uploadfile.

In dat overleg is duidelijk geworden dat een aantal aspecten niet zijn gebonden aan Cumulus als file-generator, maar dat ze ook van toepassing kunnen zijn voor andere weerprogramma's of voor 'outsider'-generatoren van uploadfiles voor HetWeerActueel.
Je mag bijv. de invulling van data-velden drastisch beperken, als de benodigde kern maar aanwezig blijft.
Het is een te lang verhaal geworden voor een Forumbericht, en daarom ondergebracht in de 2 bijlagen:
een kortere samenvatting geeft mogelijk meer vragen dan antwoorden ......

De info in de bijlagen is niet uitputtend, en zou beslist vragen kunnen oproepen.
Daarom:
Iets niet duidelijk? Gis niet, maar vraag het!

24Dec2021:
Veldenlijst bijgewerkt
Bijlagen
Lijst met velden van de HWA-File
(97.75 KiB) 94 keer gedownload
Beschrijving bij de veldenlijst
(122.16 KiB) 86 keer gedownload
#73712
Voor verkleinen tot de kern van de discussie ook een afgeleide veldenlijst met het minimaal aantal velden als referentie voor de opzet van een specifieke, korte HWA-file:
- een Basis-invulling vraagt 21 velden, een collectie van actuele waarden, aangevuld met afgeleide, historische waarden.
- met de Optie-velden erbij wordt meer info gevuld voor de ‘Actueel weer’ pagina die opkomt als je de stationsnaam aanklikt in de stationslijst.
- deze uitgave van de kortere veldenlijst is een werkversie met gele velden als 'vraagteken' m.b.t. benodigde links naar data-bronnen in de software van Meteotemplate
[Beschouw deze (dynamisch wijzigende) werkversie als voorbeeld welke aspecten een ontwikkelaar tegenkomt bij invulling van de waardenlijst voor genereren van een HWA-file]

Opmerking t.a.v. de velden met 'eenheden'-definities op regels #3 t/m #8 van de pdf-file:
die velden zijn weliswaar Optioneel,
want je mag ze weglaten als je de ingevulde standaard-eenheden toepast,
maar ze zijn onmisbaar zodra je andere eenheden gebruikt!
Altijd invoegen van deze velden vermijdt discussie over toegepaste eenheden.
Met andere eenheden is dataverwerking trouwens meer werk voor de HWA-server, dus bij voorkeur vermijden!
Bijlagen
Korte lijst met velden voor de HWA-file
(86.87 KiB) 91 keer gedownload
#73759
Een werkend voorbeeld van een verkorte HWA-file uit weerstation [Hauwert].
Is voor een basis-sensorconfiguratie, zonder opties, en levert voldoende info voor de weerkaartjes en voor de statistieken,
maar laat een aantal velden leeg op de webpagina ‘Actueel weer’ voor het betreffende station.
Zo'n 'kortste' HWA-file ziet eruit zoals onderstaand.
.
Code: Selecteer alles
BOF 
$tempUnit = "C"; 
$humUnit = "%"; 
$barUnit = "hPa"; 
$rainUnit = "mm"; 
$windUnit = "km/u"; 

$stationDate = "2022-01-04"; 
$stationTime = "11:57:00"; 
$sunriseTime = "08:50"; 
$sunsetTime = "16:38"; 

$outsideTemp = "5.4"; 
$hiOutsideTemp = "8.4"; 
$hiOutsideTempTime = "03:27:00"; 
$lowOutsideTemp = "5.4"; 
$lowOutsideTempTime = "11:39:00"; 
$outsideDewPt = "4.6"; 

$wind10Avg = "7.5"; 
$windDirection = "NE"; 
$hiWindSpeed = "20.2"; 
$hiWindSpeedTime = "10:37:00"; 
$windChill = "3.7"; 

$dailyRain = "5.60"; 
$monthlyRain = "19.20"; 

$outsideHumidity = "94.7"; 
$barometer = "997.9"; 
EOF 
.
Zoals uitgelegd in de Opmerking in voorgaand bericht:
als de getoonde eenheden van toepassing zijn voor de HWA-file, dan zouden in principe ook regels 2 t/m 6 nog weg mogen.
#73910
In het Domoticz-forum is een software-pakket als concept ontwikkeld & getest, waarmee in Domoticz een HWA-file kan worden samengesteld, alsof het een upload-file uit Cumulus is.
Het pakket is nu als alfa-versie basic bruikbaar voor experimenten&tests.
Voor volledige vrijgave van de 'full beta-version' nog een "paar laatste details te regelen", zoals daar beschreven:
de belangrijkste daarvan dat bij enkele waarden [zoals Heatindex, rainrate en windsnelheden] de formules wel kloppen, maar de schaalfactoren niet overal OK lijken, en dan is zulke data onbruikbaar voor opname in de HWA-database.
De versie voor 'HWALight' omzeilt een aantal van die 'problemen', maar ook daar nog kritisch testen nodig voor als omstandigheden bijzonder zijn .....
.
Domoticz valt in dezelfde categorie software als WeeWX en Cumulus:
geen kant-en-klaar softwarepakket, maar continu in ontwikkeling, vooral gericht op DHZ-software-gebruikers die de software helemaal kunnen/willen aanpassen aan hun wensen & inzichten.
Domoticz is geen meteo-software, maar primair gericht op domotica-toepassingen:
vanuit die rol ook universeel inzetbaar bijv. als ‘uitlezer & vertaler’ van meteo-data tussen sensoren en gebruikers.
Heel actief (engelstalig) forum als ondersteuning, met heel veel nederlandse leden.
De opzet van Domoticz betekent dat je moet kunnen omgaan met script-aanpassing voor instellingen e.d.:
zeer gebruikelijk voor gebruikers van WeeWX, Cumulus, Domoticz etc., maar misschien minder voor anderen.

Voor meteo naast scripts voor export naar o.a. WU, WOW en PWSW nu via script dus een export-uitgang naar HetWeerActueel.
Domoticz heeft standaard al import-interfaces o.a. voor PWSen zoals DavisVantage_USB, MeteoStick, Netatmo en TE923_USB, voor teruglezen van je eigen station bij WUnderground (of andermans station als je de benodigde inlog-info krijgt), en leent zich uitstekend om zelf een eigen collectie meteo-sensoren te verbinden tot een mooi datapakket.
Via RFXCom en RFLinkGateway laten zich veel meteo-sensoren op 433MHz heel eenvoudig & goed uitlezen.
Ook scripts beschikbaar die data inlezen van FOSHK-sensoren of van Tempest .
Domoticz genereert standaard afgeleide, historische data in/uit de eigen SQLite-database:
daarvan wordt gebruik gemaakt om de HWA-file te vullen.
Dataverbindingen naar MariaDB en Grafana zijn ook zeer gebruikelijk voor alternatieve invullingen.

Voor meteo-enthousiasten misschien een zijsprong/nevenverschijnsel met enige toegevoegde informatiewaarde:
Domoticz heeft ook heel eenvoudige interfaces om data binnen te halen van meteo-organisaties zoals Accuweather, Buienradar, DarkSky, NRK, OWM en OpenUV, maar binnen Domoticz is verdere toepassing (met reden) beperkt tot regelfuncties, tabellen, grafieken en widgets, geen kaarten.