Voor vragen en hulp m.b.t. de instructies om mee te doen. Hulp bij installeren van upload files
Gebruikersavatar
Door Meowbay
#73395
Heel vreemd dat jullie zo anti netatmo zijn. De sensoren die in hun units zitten zijn identiek aan die in ongeveer 8 van de 10 door jullie genoemde merken gebruikt worden.
Ik heb een meteobridge Pro, een aantal barani units (ben tester voor dit merk, voor Jan Barani himself), een paar weatherflow units (o.a. de nieuwste Tempest), nog wat ECOWITT kistjes, twee netatmo hoofdstations (plus hun regenmeter, anemometer en diverse extra T units van netatmo). 1 van mijn buiten netatmo sensor-units zit zelfs IN onze Stevenson kast in het veld buiten, ik heb daar de electronica uit gehaald, en het ding wordt inmiddels gevoed door een oplaadbare accu en solarcelletjes en hangt open in de Stevenson. Ik kan jullie verzekeren, de metingen doen niet onder voor die van menig 'pro' station.
Opvallend detail is overigens dat je voor de netatmo iig al je sensoren kunt callibreren (niet kalibreren, zoals 1 van jullie beheerders schreef), zelfs de hoogte t.o.v. zeeniveau. Menig peperduur weerstation geeft niet eens die optie. Daarbij hopen ze dat je zelf de output callibreert naar eigen inzicht.
Door mij als gebruiker in dezen uit te sluiten 'want netatmo' loop je gewoon keurige metingen mis. Your loss.

16Augustus2021:
Door moderatie afgesplitst met nieuwe titel voor het kopbericht van de nieuwe thread, want niet passend bij de oorspronkelijk gekozen thread
#73396
@Meowbay

De genoemde tekst (m.i. een overlevering uit HWA1.0) klinkt nu misschien harder dan nodig:
sinds die tijd zeker ontwikkelingen die misschien 'bijstelling' vragen.
Zoals te lezen in die tekst is de achterliggende reden voor uitsluiting niet zozeer het apparaat zelve, maar meer de (toen?) gebruikelijke toepassing.
;-) In kundige handen zijn bijna alle configuraties bruikbaar toe te passen, zoals ook je eigen bericht laat zien ......

NB. Heldere tekst helpt bedoelingen goed over te brengen.
;) Over spellingchecks echter maar niet in discussie gaan (want dit is geen forum voor neerlandici):
als er een rode kringel onder een tekst komt, dan voorstel om het advies te volgen (tenzij aantoonbare onzin).
#73397
callibreren (niet kalibreren, zoals 1 van jullie beheerders schreef)
Voordat je iemand de les leest is het misschien handig om er even een woordenboek bij te nemen.
De juiste schrijfwijze is kalibreren.
https://www.hoe-schrijfje.nl/hoe-schrij ... liebreren/

15Augustus2021 [vanuit moderatie toegevoegd]:
Ter verduidelijking quote-markers gezet om aan te duiden dat het een geciteerde tekst betreft.
#73406
Meowbay schreef: 15 aug 2021, 15:10 Heel vreemd dat jullie zo anti netatmo zijn. De sensoren die in hun units zitten zijn identiek aan die in ongeveer 8 van de 10 door jullie genoemde merken gebruikt worden.
. . .
Omdat aan mijn plaatje voor Meteobridge-gebruikers wordt gerefereerd voel ik mij zeker door het woord "jullie" aangesproken.

VRAAG: Waar staat ergens in deze discussie over Meteobridge
of in een aangehaald topic
of in een screenshot,
==> dat iemand anti netatmo is.
. . .
Ik heb een meteobridge Pro,
. . .
Door mij als gebruiker in dezen uit te sluiten 'want netatmo' loop je gewoon keurige metingen mis. Your loss.
VRAAG: Hoe , waarom en door wie bent u uitgesloten?
U heeft een MeteobridgePro dus u kunt opladen zoveel als u wilt.
Het weer-programma Meteobridge wordt volledig ondersteund. Daar heeft het station / de stations die door de Meteobridge scripts wordt/worden uitgelezen niets mee te maken.

M.v.g.
Wim
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#73407
Wim,

Meowbay refereert waarschijnlijk aan de tekst in de voorlaatste paragraaf van de HWA1.0-versie van rubriek 'Weeramateur/Meedoen'.
In die rubriek staat wat je moet doen voor aanmelding van je PWS.
In de betreffende paragraaf wordt iets gesteld over 'minder kundige' toepassing van een PWS type Netatmo.
Jouw ervaring reikt verder terug, maar in mijn (beperkte) tijd als Moderator is nooit iemand uitgesloten m.b.t. type PWS, zeker niet als iemand aansluiting maakte met een Meteobridge of vergelijkbaar.

Zoals meerdere malen in het forum is uitgelegd, kan op basis van de info over configuratie en opstelling, die de stationsbeheerder aanlevert bij aanmelding van zijn PWS, worden ingesteld (tot op zekere hoogte) hoe daarna zijn PWS-data wordt verwerkt in de HWA-server.
De instelling is nu ruwweg op basis van de volgende karakteristieken:
1. stationsclassificatie [V/B/S]
2. wel/niet actieve ventilatie
Op die manier kan door de HWA-server worden gewerkt met verschillende PWS-kwaliteitsgradaties, dus ook met Netatmo's en vergelijkbare PWSen.

MVG, Anton

16Augustus2021:
'Onderwerp' opgelijnd met het kopbericht van deze thread.
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#73957
Bij WeeWX kan via een extensie een Netatmo-PWS worden ingelezen, en via de HWA-extensie kan daaruit aan de andere kant een HWA-file worden gemaakt.
.
Recent enkele mogelijkheden toegevoegd om meteodata vanuit een Netatmo_PWS over te dragen naar de HWA-server:
- Meteotemplate heeft aan de ingang een plugin die de Netatmo-API leest, en aan de uitgang kan de HWA-server direct een HWA-file ophalen met het script ssHWAFeed.php.
- Domoticz heeft zowel een ingebouwde device-interface die Netatmo-API kan lezen, als ook een script-set die een HWA-file kan maken
.
In alle 3 gevallen aan de ingang een koppeling met de Netatmo-API maken, en voor generatie van een HWA-file de beschreven aanpassing invoeren.
[in webruimte klaarzetten van de HWA-file voor de HWA-server is bij Meteotemplate al geregeld, maar voor WeeWX en Domoticz nog een bijkomend iets voor eigen initiatief.]

Heeft/weet iemand nog meer vergelijkbare invullingen?
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#74209
Met het hete weer binnenzitten geeft gelegenheid voor uitzoeken hoe de Netatmo-interface werkt.

De Netatmo-API kent 3 aanroepmethoden via cURL cq URL:
1. /getpublicdata rapporteert de publiek beschikbare info van de Netatmo-stations binnen een aangegeven geografisch venster.
Als je meer wil dan het Netatmo-overzichtskaartje bekijken, dan bruikbaar om via JSON-file uit lezen welke stations waar in een bepaalde buurt publiek aanwezig zijn en wat ze rapporteren.
De info in die JSON-file vermeldt voor ieder station systeem- en module-identificaties en geolocatie,
maar m.b.t. sensordata beperkt tot actuele data met bijbehorende epoch-tijden.
Info per station vergelijkbaar met WU-upload e.d.
Wel gedateerde scripts, maar (nog) niet veel recente software gevonden om van deze functie gebruik te maken.
2. /getstationsdata rapporteert via een stations-JSON-file de info van een specifiek station.
Uitgebreide info met niet alleen identificaties, geolocatie en actuele sensordata met bijbehorende epoch-tijden, maar ook extreme waarden met bijbehorende epoch-tijden.
Info per station is inhoudelijk vergelijkbaar met teruglezen uit AWEKAS.
Een variatie aan software beschikbaar (Python en PHP) voor data-extractie door de stations-eigenaar.
3. /getmeasure rapporteert in een JSON-file de actuele info van een specifieke Netatmo-module.
Uitlees-software is vaak opgenomen in het pakket voor 2.

Voor uitlezen van de json-file moet steeds iets geregeld worden m.b.t. identificaties en ook access tokens:
- bij 1. is volgens dit voorbeeldeen developer-account bij Netatmo voldoende, en een eigen Netatmo-station is niet nodig.
De gevonden voorbeelden lijken te werken met een auth-methode van oudere datum, dus speurwerk vereist hoe te upgraden om actueel werkend te krijgen nu Netatmo de auth-functie heeft aangepast.
De authenticatie-methode van Netatmo wordt (onregelmatig) aangepast.
- bij 2. en 3. lijkt input/medewerking van de betreffende Netatmo-eigenaar een vereiste, tenminste voor de module-identificaties en user-name/-wachtwoord van zijn station-configuratie.
Die laatste voorwaarde wordt vanzelf praktisch vervuld als de Netatmo-eigenaar gebruik maakt van WeeWX, Meteotemplate of Domoticz, zoals beschreven in voorgaand bericht, maar wordt andere zaak als wordt gedacht aan uitlezing direct door de HWA-server.
Dan iets te regelen bij de stationsaanmelding, ook omdat de stationseigenaar waarschijnlijk daarna regelmatig vanuit de Netatmo-server een melding krijgt dat een ander zit mee te kijken.
Of een ‘los’ vertaler-programma maken dat voor de stations-eigenaar direct een HWA-file maakt en wegzet in webruimte, zoals in veel van de andere opzetten.

20~22Juli2022, 08September2022 en 08Juni2024:
aangepast/uitgebreid
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#74310
Mening en vergelijking m.b.t. Netatmo_PWS door iemand met beroepsmatige kennis van zaken.
In de referenties nog meer lezenswaardige informatie.
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#74364
Gaten in de bedekking van de HWA-kaarten dagen uit een passende invulling te vinden:
o.a. de publieke data van Netatmo-stations zou mogelijk als ruwe gapfiller-databron kunnen dienen ....

Vincent Lammens heeft een PHP-script gemaakt waarmee Publieke stations-data van de Netatmo-server kan worden opgepakt [waarvoor hartelijk dank!]
De API-aanroep naar de Netatmo-server vraagt (behalve de voor Netatmo gebruikelijke set met wachtwoorden e.d.) de instelling van een geografisch zoekventer, en dan is de output uit het PHP-script een JSON-file met alle stations gevonden binnen dat zoekvenster, en/of JSON-file(s) met data van specifieke station(s).
Op die output heb ik een Python-script losgelaten dat de data uit een JSON-file omzet naar een HWA-file.
Uitproberen met enkele Netatmo-stations die voor de HWA-kaart een nog dun-bezet gebied kunnen bevolken:
te beginnen in het Noorden met Nes en West-Terschelling op de Friese Wadden-Eilanden en in het Zuiden de nog grijze vlek rond Chimay onderin België.

Een noodgreep, want 'Echte' stationsdata door upload via een Netatmo-stationsbeheerder is te prefereren:
- alleen al omdat de Publieke Netatmo-dataset/station bestaat uit alleen actuele data, zonder afgeleide waarden.
- in bovengenoemde Netatmo output-lijst de meeste stations met alleen temperatuur, vocht en luchtdruk, terwijl neerslag en wind toch ook wel gewenst zijn.
- behalve geolocatie ontbreekt alle info die iets zegt over opstelling e.d., en is ook nergens op te vragen.
- de tijdmeldingen in de stationsdata hebben weliswaar een utc-vermelding in de naam, maar lijken in waarden verdacht op lokale tijd .........

Instelling/afregelen/afgifte/doorgifte van sensordata is duidelijk niet altijd goed:
- sommige stations wel steeds zichtbaar op de Netatmo weather map, maar toch soms geen datadoorgifte
- een van de gevonden stations rapporteert bijv. wel wind-/windstoot-snelheid, geen windrichting, maar wel windstootrichting,
terwijl voor een ander station de richtingdoorgifte precies omgekeerd is.
- bij andere stations zit de luchtdruk continu tot wel > 15hPa hoger dan de buren,
- neerslag wijkt bij sommige stations > 10mm/dag af t.o.v. andersoortige buren.
Diverse rapportages over techniek zoals van RichardH maken ook voorzichtig.
Aan de andere kant hebben Meowbay en Wim van den Berg aangegeven dat de kern van de Netatmo-configuratie best goed is bij 'verstandig gebruik'.
Deze ervaringen zijn reden om data uit de 'Publieke voorziening' van Netatmo met argusogen te bekijken,
en alleen na enig onderzoek toe te passen voor provisorische basis-vulling voor echt grote gaten.

Werken aan deze Netatmo-uitlezing vraagt ook verder aandacht voor geldigheid-aspecten:
de neerslag-info wordt aangeleverd als RainLive, Rain01Hr en Rain24Hr, en bijv. dat laatste is toch iets anders dan de gewenste Neerslag_sinds_CET00:00.
Iets minder moeilijk dan verwerking van data met UTC als tijd-referentie, maar toch een aandachtspunt, zeker in relatie met de eerdergenoemde observatie over de utc-tijdwaarden ........

Toevoeging 02~04December2022:
De data voor de publieke Netatmo-stations_onder_test nog niet altijd stabiel en ook niet gelijklopend met andersoortige buren.
Een bijzonder nevenverschijnsel opgevallen m.b.t. toepassing van PyEphem voor berekening van sunrise & sunset op basis van Netatmo geo-data.
In de publieke stationsdata van Netatmo zit Lat&Long van het station met soms wel 14 cijfers achter de komma/punt:
als je die geo-data onverkort doorstuurt naar PyEphem, dan geeft dat soms hoogst merkwaardige uitkomsten voor sunrise & sunset.
Daarom voor deze stations de vermelding voorlopig uitgeschakeld van Zon_op en Zon_onder.
Zulk gedrag is reden voor soms afkoppelen van zo'n station voor nader onderzoek van inputs, scripts en uitkomsten .....
Sommige onderbrekingen/flatliners die je ziet in de HWA-uitlezing van deze stations trouwens niet de schuld van de Netatmo-server, maar van de Raspberry-hulpserver die aan HWA-kant wordt gebruikt voor testen.

Toevoeging 31Juli2023:
Als je stationsbeheerder bent van een Netatmo-PWS
en je wil je Publieke Netatmo-data beschikbaar stellen voor uitlezing door de HWA-server, dan is de eenvoudigste manier van aanreiken:
- zorg dat je Netatmo-PWS goed functioneert, goed is afgeregeld en dat de data publiek beschikbaar is
- meld je aan voor HWA-forumaccount
- vertel de moderatoren via een PB de aanmelding voor opname in de HWA-stationslijst, je (decimale) geolocatie en je configuratie, liefst incl. de MAC-identificatie van je modules
- dan kijken wij daarna of we je station kunnen vinden op de Publieke Netatmo-server en of de data via die weg goed overkomt
- beter natuurlijk (want veel uitgebreider) een beschikbaarstelling van Private Netatmo-data voilgens het hiernavolgende bericht
Gebruikersavatar
Door Toulon7559
#74367
Voor HWA-aansluiting van een Netatmo-PWS dus sterke voorkeur voor Stationsdata aangeleverd door de betreffende stationsbeheerder,
via een HWA-file uit WeeWX, Meteotemplate, Domoticz, via een andere, indirecte interface, zoals genoemd in de hiernavolgende berichten.
Een script voor directe vertaling van stationsdata uit de Netatmo-server naar de HWA-server bestaat nog niet.
M.b.v. de beschikbare API-call, kan via die wegen veel meer data beschikbaar komen, incl. direct in de PWS afgeleide waarden.
Aangezien we bij zo'n 'directe' aansluiting de stationsbeheerder kennen (als HWA-forumlid), is ook dialoog mogelijk over configuratie, opstelling, instelling, e.d.

Welke Netatmo-stationsbeheerders kunnen we verwelkomen?
In het perspectief van het voorgaande bericht aan te bevelen om dit handleiding-bericht voordien nog eens door te lezen.
Dat handleiding-bericht geldt trouwens algemeen voor alle PWSen, niet alleen voor een Netatmo!

Aanpassing 31Juli2023:
Eerste en tweede zin aangepast