Bij veel regen krijg ik last van rioollucht

Hoewel het weer in deze tijd beter voorspelbaar is, blijft het op de lange tijd altijd een verrassing wat het gaat worden. Na jaren van droogte hebben we dit jaar een behoorlijk nat voorjaar en zomer gehad. Het grondwaterpeil is hierdoor weer mooi op een aanvaardbaar peil gekomen.

Verstening
Als liefhebber van het water, heb je je eigen weerstation, waar je alles tot op de millimeter in de gaten kunt houden. Het weer en de natuur zijn al van jongs af aan je passie. Als bewoner van een huis in een echte volksbuurt heb je de afgelopen jaren heel veel tuinen zien verstenen. In de nabij gelegen villawijk is het al niet anders. Daar heeft men veel tuinen belegd met Chinees natuursteen van leikleur. Dat staat natuurlijk heel strak en modern, maar met een echte groene tuin heeft het niets meer te maken. Het enige voordeel wat je kunt bedenken is dat het onderhoudsvrij is. Je hoeft er maar één keer per jaar met de hogedrukspuit overheen te gaan. Komt er echter een flinke hoosbui dan kan het water daar en in je eigen buurt nauwelijks weg en dringt er een vieze geur in huis door.

Tegel eruit plant of boom erin
Je kunt natuurlijk bij de pakken neerzitten en achter je mooie geraniums de flinke regenbuien uit de hemel zien komen. Dat zit echter niet in je natuur. Samen met het dorpsbelang zet je verschillende acties op om het dorp te vergroenen. Inmiddels hebben al drie straten in de buurt meegedaan aan je actie: ‘Tegel Eruit – Boom Erin’. Je eigen straat heeft een echte make-over gehad. Met je buurtjes heb je een aantal lekkere fruitbomen en bessenstruiken geplant. Dit is jouw eigen eetbare bijdrage aan een groene en gezellige buurt.

Overstroming
Onlangs was het weer raak bij jou in de straat. Een enorme hoosbui die wel een uur duurde zorgde voor een flinke overstroming in de buurt. De riolering kon het weer niet aan en er dreef zelfs een putdeksel door de straat. Juist toen je stond te douchen drong er een verschrikkelijk stinkende rioollucht in de badkamer door. Het was gewoon niet te harden.

Maatregelen
Heerlijk relaxed douchen is er opeens niet meer bij. De stress slaat ongenadig toe. Met een handdoek om je heen geslagen en een knijper op je neus, duik je eerst in het doucheputje. Die blijkt echter smetteloos schoon te zijn. Eigenlijk wist je dat al en ook alle andere maatregelen die je hebt genomen om de geur te verdrijven hebben niet geholpen. Enorm boos bel je alle instanties op en laat je ze duidelijk weten dat er nu onmiddellijk maatregelen genomen moeten worden. Het waterschap, de gemeente en de provincie heb je al diverse malen aangeschreven, maar niets lijkt te helpen. Soms krijg je geeneens antwoord van de betreffende verantwoordelijke ambtenaar in functie. Het water staat je nu werkelijk letterlijk en figuurlijk tot de lippen. Het is met deze plens hemelwater dweilen met de kraan open terwijl de stank niet te harden is. De verantwoordelijke instanties zullen nu eens eindelijk over de brug moeten komen en de riolering in de straat moeten inspecteren.